Liên minh hợp tác xã khu vực miền Trung - Tây Nguyên làm việc tại xã Tịnh Trà

Sáng ngày 11/11/2014, Đoàn công tác của Liên minh hợp tác xã khu vực miền Trung - Tây Nguyên tổ chức hội thảo phân tích và lập kế hoạch kinh doanh hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp nông thôn tại xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh.

 

 

Quang cảnh buổi làm việc với đoàn liên minh hợp tác xã miền Trung - Tây Nguyên

Trong 2 ngày 11 và 12/11/2014, Đoàn công tác của Liên minh hợp tác xã khu vực miền Trung - Tây Nguyên sẽ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp nông thôn xã Tịnh Trà trong 5 năm đến trên các lĩnh vực, hoạt động kinh doanh và cách thức liên kết với các đơn vị hợp tác xã khác của hợp tác xã Tịnh Trà. Phát triển tầm nhìn của hợp tác xã bao gồm mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, từ đó sẽ hình thành được các kế hoạch hành động chi tiết trong từng giai đoạn cụ thể. Đồng thời, tư vấn bộ máy tổ chức hoạt động của hợp tác xã để hoàn thiện theo đúng tinh thần của Luật hợp tác xã năm 2012. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp nông thôn xã Tịnh Trà hiện có 624 xã viên với vốn điều lệ 800 triệu đồng, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trên 6 lĩnh vực: làm đất, thu hoạch lúa, mua bán vật tư nông nghiệp, tín dụng nội bộ, thủy lợi, sản xuất và chế biến lúa giống.

 

Qua hội thảo, sẽ giúp ban quản trị hợp tác xã nông nghiệp Tịnh Trà xây dựng được tầm nhìn chiến lược phát triển hợp tác xã trong thời gian đến.