Sơn Tịnh: Trên 118 tỷ đồng xây dựng đường giao thôn nông thôn

Trong 05 năm (2013 - 2017), huyện Sơn Tịnh đã triển khai xây dựng trên 111 km đường giao thông nông thôn, bao gồm đường xã, đường thôn, đường ngõ xóm và đường trục chính nội đồng bằng nhiều chương trình và nguồn vốn khác nhau. Tổng kinh phí hơn 118 tỷ đồng. Qua đó đã góp phần vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Người dân đang làm đường giao thông ngõ xóm bằng bê tông xi măng

Ngoài ra, triển khai xây dựng được 7,5 km đường huyện, 1,47 km đường trục chính Trung tâm huyện Sơn Tịnh mới, với kinh phí 212,9 tỷ đồng. Công tác duy tu, sửa chữa hệ thống các tuyến đường cũng được huyện quan tâm thực hiện góp phần đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhân dân đi lại được thuận lợi. Đồng thời, việc quản lý chất lượng các công trình giao thông trong giai đoạn thi công đến khi hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng đều được các ngành chức năng của huyện kiểm tra, giám sát chất lượng trước khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng./.