Sơn Tịnh tiếp tục hỗ trợ 100% xi măng cho các địa phương đăng ký thực hiện làm đường GTNT ngõ xóm năm 2018

Năm 2017, huyện Sơn Tịnh đã thực hiện hỗ trợ 100% xi măng cho các xã gồm 4 đợt với trên 2.600 tấn xi măng để bà con bê tông hơn 22 km đường ngõ xóm. Hiện nay bà con ở các địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục đăng ký và được huyện hỗ trợ xi măng theo kế hoạch năm 2018. Hiện tại nhiều xã trên địa bàn huyện đang tiến hành bê tông giao thông đường ngõ xóm.

Đường ngõ xóm được hỗ trợ 100% xi măng thuộc thôn Thọ Lộc Đông, xã Tịnh Hà hoàn thành theo chương trình năm 2017

Trong đợt này bà con nhân dân ở khu dân cư số 1 thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình đăng ký và được huyện Sơn Tịnh hỗ trợ 100% xi măng của kế hoạch năm 2018 để thực hiện 3 tuyến đường bê tông nông thôn ngõ xóm với chiều dài trên 700 mét gồm 88,5 tấn xi măng được huyện hỗ trợ, bà con nhân dân đóng góp trên 220 triệu đồng để thuê máy móc, mua cát, sạn.

Tuyến đường thuộc KDC số 1, thôn Bình Đông đang được thực hiện theo chương trình hỗ trợ 100% xi măng của huyện năm 2018

Ngoài xã Tịnh Bình, hiện nay huyện Sơn Tịnh cũng đã hỗ trợ 100% xi măng cho bà con các xã Tịnh Hà và Tịnh Trà đăng ký làm đường giao thông nông thôn ngõ xóm. Trong đợt này, tổng số xi măng huyện hỗ trợ theo chương trình của năm 2018 trên 314 tấn xi măng để bà con thực hiện trên 3 km đường giao thông nông thôn ngõ xóm, với kinh phí trên 480 triệu đồng.