Sơn Tịnh trực báo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Chiều ngày 20/9/2017, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị trực báo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Chấn Diệp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh; đồng chí Phạm Vinh - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; đồng chí Trương Công Hòa - PCT HĐND huyện; các PCT UBND huyện; đồng chí Nguyễn Lạng - Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND các xã.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Vinh - Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Trong 9 tháng đầu năm, kinh tế của huyện ổn định và tiếp tục phát triển; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giữ mức tăng trưởng; sản xuất nông - lâm - thủy sản cơ bản theo đúng kế hoạch.Thu chi ngân sách thực hiện đúng luật; công tác xây dựng cơ bản tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng đúng mức và thực hiện đạt kết quả; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. Tổng giá trị sản xuất 9 tháng trên 2.760 tỷ đồng, đạt 72,56% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016. Tỷ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp đạt 32,20%; công nghiệp - xây dựng đạt 51,85%; thương mại - dịch vụ đạt 15,85%. Tổng sản lượng lương thực trên 53 ngàn tấn, đạt 102,36% Nghị quyết. Tổng thu ngân sách trên 109 tỷ đồng, đạt 94,99% Nghị quyết, chi ngân sách gần 300 tỷ đồng, đạt 77,09%. Cấp mới 1.151 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 76,73% Nghị quyết; kiên cố hóa kênh mương trên 16 km, đạt 192,1% Nghị quyết; bê tông hóa đường giao thông nông thôn trên 38 km, đạt 293,19% Nghị quyết; tạo việc làm mới và tăng thêm việc làm 1.345 lao động, đạt 89,67% Nghị quyết; số hộ nghèo giảm 297/400 hộ, đạt 74,25% Nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,75%; xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công cách mạng từ ngân sách huyện và huy động được 22/20 nhà, đạt 110% Nghị quyết; xuất khẩu 71 lao động, đạt 142% Nghị quyết; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống còn 11,7%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,80%; đến nay có 10/11 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, đạt 90,91%.

Đồng chí Phạm Vinh - Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh phát biểu        

Huyện đã tập trung chỉ đạo rà soát lại quy hoạch sản xuất ở từng xã để tạo điều kiện chuyển đổi cây trồng và vật nuôi. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động và chỉ đạo các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã sau chuyển đổi và hợp nhất theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp để phấn đấu 02 xã Tịnh Bắc và Tịnh Minh về đích nông thôn mới trong năm 2017. Thống nhất chủ trương thực hiện dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng năm 2017 tại 11/11 xã, với tổng diện tích 227,28 ha, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và góp phần thực hiện có chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp Tịnh Bắc và lập quy hoạch Cụm Công nghiệp Bình - Thọ, nhằm tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp. Bên cạnh đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng các công trình được tập trung quyết liệt, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định.

Đồng chí Lữ Xuân Ánh - PCT UBND huyện phát biểu về vấn đề liên quan đến nông nghiệp

Tại hội nghị trực báo, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu tập trung làm rõ một số vấn đề tồn tại trong thời gian qua. Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, địa phương đã báo cáo, giải trình làm rõ những nội dung đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu, đồng thời nêu ra biện pháp khắc phục những tồn tại trong 3 tháng còn lại của năm 2017.        

Đồng chí Trần Chấn Diệp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm           

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực báo, đồng chí Trần Chấn Diệp -  Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, trong đó ghi nhận một số chỉ tiêu đạt kết quả cao. Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh  năm 2017 đồng chí yêu cầu cần đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới,có những giải pháp cụ thể để chủ động phòng chống thiên tai trong những tháng cuối năm, yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường sinh thái. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Vinh - Chủ tịch UBND huyện cho biết, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 theo kế hoạch đề ra, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần nỗ lực, phấn đấu hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong 03 tháng cuối năm, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; chủ động huy động nguồn lực, phát huy sức dân trong xây dựng nông thôn mới, để đến năm 2020 huyện Sơn Tịnh về đích nông thôn mới theo kế hoạch đề ra; tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; khẩn trương hoàn thành công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện để đưa vào hoạt động…