Tịnh Bắc hoàn thành đưa vào sử dụng tuyến đường giao thông nông thôn dài 170 mét

Thực hiện chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, xã Tịnh Bắc vừa xây dựng hoàn thành tuyến đường bê tông xi măng dài 170 mét ở khu dân cư số 3, thôn Minh Lộc.

Người dân tham gia vận chuyển vật liệu làm đường

Tuyến đường này được thực hiện theo cơ chế tỉnh hỗ trợ 100% xi măng của Chương trình xây dựng nông thôn mới với 17,2 tấn, còn lại mỗi hộ dân trong khu dân cư tự nguyện đóng góp từ 200 - 300 ngàn đồng và ngày công lao động và sẵn sàng hiến đất khi có đường đi qua. Con đường hoàn thành người dân rất phấn khởi, bởi trước kia đường nhỏ hẹp, đi lại lầy lội rất khó khăn, nhất là trong vận chuyển nông sản từ cánh đồng Vườn Mộ về thôn.  

Được biết, trước đó từ nguồn hỗ trợ 100% xi măng của Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, xã Tịnh Bắc đã huy động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng hoàn thành 395 mét đường bê tông xi măng./.