UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát, tham mưu bố trí kinh phí để sửa chữa các vị trí đường hư hỏng

Trong thời gian qua, các tuyến đường từ Thọ Nam, xã Tịnh Thọ đi Bình Đông, xã Tịnh Bình; tuyến đường xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn đến xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh; tuyến Vĩnh Tuy, xã Tịnh Hiệp đến xã Tịnh Bắc đã xuống cấp trầm trọng gây khó khăn trong việc đi lại của người dân, nhất là nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Mặt đường bị bong tróc, hư hỏng gây khó khăn trong việc đi lại của người dân

Theo đó, đối với tuyến đường từ Thọ Nam, xã Tịnh Thọ đi Bình Đông, xã Tịnh Bình là tuyến đường xã, có tổng chiều dài 3,29 km, thời gian qua, huyện đã chỉ đạo thực hiện đầu tư bê tông hóa bằng bê tông xi măng được 1,17 km, còn lại 2,12 km là đường đất. Đoạn tuyến 2,12 km đường đất còn lại này, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Tịnh Thọ và các ngành chức năng của huyện khảo sát, đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để tiếp tục có kế hoạch đầu tư bê tông hóa bằng bê tông xi măng trong thời gian tới, nhằm đảm bảo phục vụ đi lại cho nhân dân được tốt hơn. Đồng thời, vừa qua UBND huyện cũng cho chủ trương sửa chữa cấp bách tuyến đường Thọ Nam - Bình Đông, hạng mục: Xây mới cống 2V100 tại Km2+00 và đường vuốt nối, hiện nay công trình đã thi công hoàn thành phục vụ đi lại cho nhân dân. Đối với tuyến đường xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn đến xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh và tuyến đường Vĩnh Tuy, xã Tịnh Hiệp đến xã Tịnh Bắc, theo quy hoạch 02 tuyến đường trên là đường huyện (Bình Hiệp - Tịnh Trà; Xuân Mỹ - Vĩnh Tuy). Hằng năm, UBND huyện đều bố trí kinh phí sự nghiệp giao thông để duy tu, sửa chữa các tuyến đường huyện, nhằm đảm bảo phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí từ ngân sách huyện còn nhiều hạn chế nên chỉ đầu tư khắc phục, sửa chữa tạm thời các đoạn tuyến thật sự bị hư hỏng nặng, chưa thể đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Trong thời gian đến, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng của huyện khảo sát, tham mưu bố trí kinh phí để sửa chữa các vị trí hư hỏng, nhằm đảm bảo việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân khi lưu thông trên các tuyến đường huyện.