Sơn Tịnh triển khai kế hoạch ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Vừa qua, UBND huyện Sơn Tịnh triển khai kế hoạch ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và phổ biến các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện.

Theo đó, tập trung tuyên truyền tác hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; tuyên truyền, phổ biến cho người chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh thịt gia cầm, gia súc, người sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y hiểu rõ các văn bản pháp luật liên quan đến việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Đặc biệt là các hình thức xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định về việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Từ ngày 1/8/2016, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và các trang trại, gia trại chăn nuôi, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện ký cam kết không sử dụng chất cấm trong danh mục thuốc cấm sử dụng do Bộ NN&PTNT ban hành. Tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện ký cam kết chỉ giết mổ gia súc, gia cầm khỏe mạnh, không còn tồn dư kháng sinh, hóa chất cấm. Tất cả các tổ chức, cá nhân chăn nuôi trên địa bàn huyện cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi dưới mọi hình thức.