UBND huyện tập huấn phổ biến luật chăn nuôi thú y

Sáng ngày 8/7/2016, UBND huyện tổ chức lớp tập huấn phổ biến Luật chăn nuôi thú y cho các đại biểu là lãnh đạo các phòng ban của huyện và đội ngũ làm công tác thú y tại các xã.

Quang cảnh hội nghị

 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên truyền đạt một số nội dung quan trọng của Luật thú y; Nghị định 35/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật thú y; các nội dung về phòng, chống dịch bệnh ở động vật; các quy định về phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh trên động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Kiểm soát giết mổ động vật, Sơ chế, chế biến động vật, sản phấm động vật; Kiểm tra vệ sinh thú y; Một số yêu cầu về công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm; Hướng dẫn cụ thể cách tiêm phòng, liều lượng từng loại vắc xin cho từng loại gia súc, gia cầm. Thông qua lớp tập huấn, giúp cho đội ngũ cán bộ thú y cơ sở nắm bắt đầy đủ hơn các thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong việc triển khai phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tại địa phương trong thời gian tới một cách hiệu quả nhất.