Sơn Tịnh hội nghị trực báo triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016

Chiều ngày 01/6/2016, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị trực báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016. Dự hội nghị có Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Trần Chấn Diệp; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh Phạm Vinh; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh Trịnh Đình Bá; Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh Tạ Công Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh Phạm Đông; Chủ tịch UBMTTQVN huyện Sơn Tịnh Nguyễn Lạng cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND 11 xã trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt 1.431 tỷ đồng, đạt 43,69% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 15,86% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, nông - lâm - ngư nghiệp ước 503,401 tỷ đồng, đạt 48,66% Nghị quyết, giảm 1,86% so với cùng kỳ năm 2015; công nghiệp - xây dựng ước 623,49 tỷ đồng, đạt 37,79% Nghị quyết, tăng 41,54% so với cùng kỳ năm 2015; thương mại - dịch vụ ước 304,8 tỷ đồng, đạt 51,49% Nghị quyết, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2015. Cơ cấu kinh tế: tỷ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp ước đạt 37,11%; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 43,87%; tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ ước đạt 19,01%. Tổng sản lượng lương thực (vụ Đông Xuân 2015-2016) ước 24.388 tấn, đạt 47,09% so với Nghị quyết HĐND huyện giao và đạt 46,37% kế hoạch. Tổng thu ngân sách ước 59,943 tỷ đồng, đạt 60,73% Nghị quyết; tổng chi ngân sách ước 205,905 tỷ đồng, đạt 56,25% Nghị quyết. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 923 giấy, đạt 61,53% Nghị quyết. Kiên cố hóa kênh mương ước 11,732 km, đạt 97,77% Nghị quyết. Tạo việc làm mới và tăng thêm việc làm ước 755 lao động, đạt 50,33% Nghị quyết. Số hộ nghèo giảm 6 tháng đầu năm ước 230 hộ, đạt 56,79% Nghị quyết. Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm xuống còn 0,9%. Xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công cách mạng ước 23 nhà, đạt 23% Nghị quyết. Xuất khẩu lao động ước 27 lao động, đạt 54% Nghị quyết.

Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Trần Chấn Diệp phát biểu chỉ đạo

Trong 6 tháng cuối năm 2016, huyện Sơn Tịnh tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo chương trình công tác, các quyết định, kế hoạch của UBND huyện và Nghị quyết của HĐND huyện năm 2016. Tiếp tục tập trung xây dựng các công trình thuộc Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới); đẩy nhanh tiến độ thi công và nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình theo kế hoạch, tăng cường quản lý đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và quyết toán các dự án hoàn thành. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2016; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch của chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo rà soát, giải quyết các tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư các dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa - xã hội, các chương trình, kế hoạch về giáo dục, y tế, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng; tập trung giải quyết các vụ việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng, các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, công tác an toàn giao thông; công tác thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, nhất là kế hoạch cải cách thủ tục hành chính; duy trì thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội,…

Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh Phạm Vinh phát biểu

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã đã ý kiến, kiến nghị những vấn đề liên quan như: các địa phương cần hoàn thành kế hoạch chuyển đổi cây trồng cạn, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công tác dồn điền đổi thửa, rà soát lại việc đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng; việc quản lý công tác quy hoạch sản xuất chưa hiệu quả; vấn đề tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho bà con nông dân còn gặp nhiều khó khăn. Đối với lĩnh vực quốc phòng, quân sự, các xã cần tập trung cao độ về công tác động viên tuyển quân, các xã xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 4, đối tượng 4B. Ngoài ra, trong thời gian tới các địa phương cần tăng cường công tác thu ngân sách theo chỉ tiêu huyện giao. Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh còn thấp; nhu cầu hỗ trợ xi măng để bê tông hóa giao thông nông thôn của các địa phương rất lớn nhưng việc phân bổ còn hạn chế; các trường học trên địa bàn huyện tập trung triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia,...

Cũng tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Trần Chấn Diệp phát biểu chỉ đạo: Các địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đẩy nhanh việc dồn điền đổi thửa, mở rộng diện tích trên một thửa ruộng, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, tăng hiệu quả kinh tế cho nông dân; chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa 1 vụ ăn nước trời, năng suất thấp sang trồng mì, ngô, đậu,…Khi chuyển đổi từ vùng lúa sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác đem lại hiệu quả kinh tế hơn thì huyện sẽ hỗ trợ giống. Đến giờ này, kế hoạch dồn điền đổi thửa năm 2016 không thực hiện nữa vì nông dân đã xuống giống vụ lúa Hè thu 2016. Tranh thủ đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông, kênh mương nội đồng. Trong 6 tháng cuối năm 2016, đặc biệt trong tháng 6 tập trung củng cố hệ thống chính trị, kiện toàn các chức danh của hệ thống chính trị gồm có: Hội đồng nhân dân, UBND trong nhiệm kỳ 2016 - 2021,…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh Phạm Vinh cho biết: Lãnh đạo các phòng, ban đơn vị thuộc huyện và lãnh đạo các địa phương cần tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Trần Chấn Diệp, nghiên cứu tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm do đồng chí Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh chỉ đạo tại cuộc họp trực báo này. Sắp tới, các địa phương lãnh đạo UBND các xã cần nghiên cứu, thống nhất ý kiến phát biểu tại các cuộc họp; các xã chuẩn bị đầy đủ nội dung để tổ chức cuộc họp với huyện về thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó có việc dồn điền đổi thửa vào tháng 7/2016.