Điện lực Sơn Tịnh triển khai cấp điện tại Khu tái định cư Đồng Gốc Gáo

Điện lực Sơn Tịnh vừa phối hợp với đơn vị thi công đã đóng điện thành công tuyến đường dây hạ áp sau Trạm biến áp Khu tái định cư Đồng Gốc Gáo, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, để bán điện cho các hộ dân.

Lắp đặt công tơ cho khách hàng

Ngay sau khi đóng điện thành công Điện lực Sơn Tịnh đã tổ chức thông báo và tiếp nhận hộ sơ bán điện cho 09 khách hàng. Trong ngày 30/3/2016, Điện lực đã hoàn thành lắp đặt công tơ để bán điện cho các hộ dân nói trên. Dự kiến sau khi dự án Khu tái định cư  Đồng Gốc Gáo hoàn thành, Điện lực sẽ bán điện trực tiếp cho khoảng 50 khách hàng. Việc sớm cấp điện cho các hộ dân tại Khu tái định cư Đồng Gốc Gáo đã đáp ứng được nhu cầu dùng điện của các hộ dân, thực hiện theo đúng chỉ đạo của Công ty và góp phần tăng sản lượng thương phẩm.