UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức họp trực báo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Chiều ngày 17/3/2016, đồng chí Phạm Vinh -Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh chủ trì cuộc họptrực báo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn huyện Sơn Tịnh. Tham dự cuộc họp có đồng chí Hà Hoàng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; đồng chí Phạm Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của Tỉnh, Huyện và Đảng ủy, UBND các xã Tịnh Hà, Tịnh Thọ.

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo củaTrung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh huyện Sơn Tịnh (đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng), đến nay Dự án Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn huyện Sơn Tịnh đã bàn giao mặt bằng sạch được 12,95/13,12 km, trong đó: Đoạn qua xã Tịnh Thọ đã bàn giao 8,89/8,92 km; đoạn qua xã Tịnh Hà đã bàn giao 4,06/4,2 km. Lũy kế đến tháng 03/2016, đoạn qua xã Tịnh Thọ có 47phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt,với tổng diện tích bồi thường là 699.423m2/1.650lượt hộ, tổng số tiền bồi thường trực tiếp là 73,243tỷ đồng, đã chi trả xong cho 1.607lượt hộ/71,152 tỷ đồng, giá trị còn lại chưa chi trả 2,091tỷ đồng/43lượt hộ; đoạn qua xã Tịnh Hà có 43phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt,với tổng diện tích bồi thường là 389.822m2/1.393lượt hộ, tổng số tiền bồi thường trực tiếp là 82,137tỷ đồng, đã chi trả xong cho 1.312lượt hộ/69,473 tỷ đồng, giá trị còn lại chưa chi trả 12,663tỷ đồng/81lượt hộ. Hiện dự án còn một số tồn tại, vướng mắc như: Đoạn qua xã Tịnh Thọ có 13hộ không thống nhất hỗ trợ đất công ích;07 hộ không thống nhất bồi thường đất rừng sản xuất;05 hộ yêu cầu bồi thường ao hồ xây dựng trên đất nông nghiệp xây dựng sau ngày 01/7/2004; 02 hộ bị ảnh hưởng một phần diện tích nhưng yêu cầu bồi thường hết nhà cửa, vật kiến trúc.Đoạn qua xã Tịnh Hà chủ yếu là còn tồn tại, vướng mắc tại vị trí giải phóng mặt bằng nút giao thông giữa Quốc lộ 24B với Đường Cao tốc, cụ thể: có 31 hộ không thống nhất đơn giá bồi thường về đất; 08 hộ hiện đang ở mặt tiền Quốc lộ 24B chưa thống nhất nhận tiền bồi thường vì chưa có đất bố trí tái định cư; 07 hộ đề nghị bồi thường hết nhà; 04 hộ đề nghị xem lại cấp nhà; 16 hộ đề nghị xem lại diện tích đất thu hồi, kiến nghị thiếu diện tích đất thu hồi.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Vinh - Chủ tịch UBND huyện đã  yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung phối hợp xử lý, giải quyết các tồn tại, vướng mắc theo thẩm quyền, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án hoàn thành theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh (trước ngày 30/6/2016). Đối với đoạn qua xã Tịnh Thọ: Trường hợp 13 hộ không thống nhất hỗ trợ đất công ích mà yêu cầu bồi thường, hỗ trợ về đất, yêu cầu UBND xã Tịnh Thọ khẩn trương báo cáo giải trình, làm rõ trách nhiệm trong việc quản lý quỹ đất công ích của xã, báo cáo UBND huyệnxem xét chỉ đạo; đồng thời tiếp tục tổ chức vận động, giải thích hộ dân hiểu, thống nhất nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằngcho dự án. Trường hợp 07 hộ dân không thống nhất bồi thường đất rừng sản xuất, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh huyện Sơn Tịnh, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh huyện Sơn Tịnh kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất để trả lời cụ thể cho hộ dân.Trường hợp05 hộ dân yêu cầu bồi thường ao hồ xây dựng trên đất nông nghiệp sau ngày 01/7/2004, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh huyện Sơn Tịnh khẩn trương lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi,trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Các trường hợp hộ dân yêu cầu bồi thường hết nhà cửa, vật kiến trúc bị ảnh hưởng tuyến đường dân sinh và đường gom, đề nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam, Ban Quản lý Dự án Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh hướng tuyến theo nội dung đề nghị của UBND huyện tại Công văn số 2623/UBND-KT ngày 21/12/2015. Đối với đoạn qua xã Tịnh Hà: Các trường hợp hộ dân bị ảnh hưởng ở nút giao thông Quốc lộ 24B với Đường Cao tốc, giao UBND xã Tịnh Hà chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Ban Quản lý Dự án Công trình giao thông tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh huyện Sơn Tịnh và các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức làm việc cụ thể với hộ dân, để vận động, giải thích hộ dân thống nhất nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho dự án.

Ngoài ra, tại cuộc họp đồng chí Phạm Vinh - Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với UBND xã Tịnh Thọ khẩn trương kiểm tra và có phương án xử lý phù hợp đối với việc sử dụng bãi thải đất đá của dự án trên địa bàn xã Tịnh Thọ, nhằm đảm bảo tính ổn định của bãi thải và tránh gây sạt lở làm ảnh hưởng đến các thửa đất nông nghiệp của nhân dân; Ban Quản lý Dự án Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi làm việc cụ thể với nhà thầu và đơn vị bảo hiểm để xem xét, giải quyết việc bồi thường do thi công làm nứt nhà dân theo quy định, để nhân dân khỏi khiếu nại, cản trở thi công.