UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương thi công hoàn thành Khu tái định cư thôn Thế Long (giai đoạn 1) và bàn giao cho UBND huyện Sơn Tịnh

Khu tái định cư thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh có tổng diện tích được duyệt là 16,28 ha; trong đó, giai đoạn 1 đã được duyệt 9,1 ha và đến nay đã thi công san nền hoàn thiện 6,75/9,1 ha nhưng các hạng mục chưa hoàn thiện theo quy hoạch được duyệt.

Để thuận lợi cho việc quản lý và bố trí tái định cư trong công tác giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng Dự án Khu Công nghiệp -  Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản đề nghị Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi tiếp tục khẩn trương thi công dự án Khu tái định cư thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, hoàn thành 9,1 ha trước ngày 30/5/2016, để bàn giao cho UBND huyện Sơn Tịnh quản lý. Riêng các hạng mục: Vỉa hè, Điện chiếu sáng, Hệ thống thông tin liên lạc đưa vào thực hiện đầu tư ở giai đoạn tiếp theo (sau khi bàn giao cho UBND huyện Sơn Tịnh). Công ty khẩn trương hoàn thành việc lập dự toán xây dựng cho toàn bộ khối lượng công việc của dự án Khu tái định cư thôn Thế Long đã thực hiện, trên cơ sở đảm bảo chế độ, định mức, đơn giá và quy định của Nhà nước, gửi Sở Xây dựng chủ trì thẩm định và gửi kết quả thẩm định cho Sở Tài chính tổng hợp thẩm tra, tham mưu cho UBND tỉnh nguồn kinh phí hoàn trả cho Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi trong việc đầu tư khu tái định cư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh giải quyết tạm ứng cho Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi một phần kinh phí đã thực hiện dự án Khu tái định cư thôn Thế Long, bằng với giá trị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được UBND huyện Sơn Tịnh phê duyệt (khoảng 10,52 tỷ đồng), tạo điều kiện cho Công ty tiếp tục thi công hoàn thành dự án Khu tái định cư thôn Thế Long, bàn giao cho UBND huyện Sơn Tịnh.