UBND huyện Sơn Tịnh làm việc với các đơn vị về giải quyết tái định cư cho các hộ dân tại vị trí nút giao giữa Quốc lộ 24B với Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Sáng ngày 08/3/2016, UBND huyện Sơn Tịnh đã tổ chức làm việc với Ban Quản lý Dự án Công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý Dự án Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh huyện Sơn Tịnh, các ngành chức năng của huyện và Đảng ủy, UBND xã Tịnh Hà để bàn giải quyết tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại vị trí nút giao giữa Quốc lộ 24B với Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; đồng chí Phạm Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Công trình giao thông tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh huyện Sơn Tịnh qua quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại vị trí nút giao giữa Quốc lộ 24B với Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, các hộ dân hiện nay đang sinh sống ở dọc 02 bên mặt tiền của Quốc lộ 24B hiện hữu bị ảnh hưởng bởi nút giao giữa Quốc lộ 24B với Đường Cao tốc có nguyện vọng tái định cư tại các lô đất tái định cư mặt tiền Quốc lộ 24B thuộc Khu tái định cư Đồng Gốc Gáo, xã Tịnh Hà (đã được Sở Giao thông vận tải đầu tư xây dựng hoàn thành, phục vụ tái định cư cho dự án Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi). Tổng số lô đất tái định cư tại Khu tái định cư Đồng Gốc Gáo đã được đầu tư xây dựng là 65 lô, trong đó lô đất tái định cư thuộc mặt tiền Quốc lộ 24B chỉ có 11 lô, diện tích trung bình 125 m2/lô; 54 lô còn lại là thuộc trục đường D2 và các trục đường gom của khu tái định cư. Trong khi đó nhu cầu bố trí tái định cư đến thời điểm hiện nay cho các hộ dân đang sinh sống ở dọc 02 bên mặt tiền của Quốc lộ 24B hiện hữu bị ảnh hưởng bởi nút giao thông là khoảng 19 lô/18 hộ, đã tổ chức bốc thăm được 11 lô/11 hộ tại các lô đất tái định cư mặt tiền Quốc lộ 24B thuộc Khu tái định cư Đồng Gốc Gáo (trong đó đã giao đất thực địa được 03 lô/03 hộ, còn lại 08 lô/08 hộ chưa giao đất thực địa); số lô đất tái định cư mặt tiền Quốc lộ 24B của khu tái định cư còn thiếu để bố trí tái định cư cho các hộ dân là khoảng 08 lô/07 hộ (trong đó, hộ bị ảnh hưởng toàn bộ diện tích đất, bắt buộc phải bố trí tái định cư để giải phóng mặt bằng là 03 hộ/04 lô tái định cư; hộ bị ảnh hưởng một phần diện tích đất, dự lường bố trí tái định cư là 04 hộ/04 lô). Đối với các trường hợp hộ dân còn lại cũng bị ảnh hưởng bởi nút giao giữa Quốc lộ 24B với Đường Cao tốc, nhưng hiện nay không sinh sống dọc hai bên mặt tiền Quốc lộ 24B hiện hữu thì bố trí tái định cư tại các lô đất tái định cư thuộc trục đường D2 và các trục đường gom của Khu tái định cư Đồng Gốc Gáo, đến nay đã bốc thăm được 24 lô/24 hộ (trong đó đã giao đất thực địa được 04 lô/04 hộ, còn lại 20 lô/20 hộ chưa giao đất thực địa). Hiện nay, các hộ dân đã triển khai xây dựng nhà ở tại Khu tái định cư Đồng Gốc Gáo là 05 hộ, hộ dân đã tập kết vật liệu chuẩn bị xây dựng nhà ở là 04 hộ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban Quản lý Dự án Công trình giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh huyện Sơn Tịnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã Tịnh Hà khẩn trương thực hiện hoàn thành việc giao đất thực địa cho các hộ dân đã bốc thăm vị trí lô đất tái định cư; đồng thời, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh huyện Sơn Tịnh khẩn trương hoàn thiện phương án bố trí tái định cư trình UBND huyện phê duyệt, làm cơ sở để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2016. Đối với trường hợp các lô đất tái định cư mặt tiền Quốc lộ 24B của khu tái định cư còn thiếu để bố trí tái định cư cho các hộ dân, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh huyện Sơn Tịnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án Công trình giao thông tỉnh, các ngành chức năng của huyện và UBND xã Tịnh Hà tổ chức họp các hộ dân để tiếp tục vận động các hộ vào Khu tái định cư Đồng Gốc Gáo tại vị trí các lô đất thuộc trục đường D2 và các trục đường gom của khu tái định cư; trường hợp các hộ vẫn không thống nhất thì vận động các hộ chọn vị trí tái định cư ngoài Khu tái định cư Đồng Gốc Gáo (trên địa bàn các xã lân cận của huyện Sơn Tịnh hoặc phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi), trên cơ sở đó báo cáo, đề xuất UBND huyện xem xét, quyết định.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu Ban Quản lý Dự án Công trình giao thông tỉnh khẩn trương bàn giao Trạm Biến áp Khu tái định cư Đồng Gốc Gáo cho ngành điện quản lý để phục vụ cung cấp điện cho các hộ dân xây dựng nhà ở tại khu tái định cư, tạo điều kiện cho các hộ dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới; đồng thời, sớm bàn giao hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại Khu tái định cư Đồng Gốc Gáo cho huyện để thuận tiện trong công tác quản lý, sử dụng.