Sơn Tịnh tập trung công tác xây dựng trong tháng 3/2016

Trong tháng 3/2016, huyện Sơn Tịnh tiếp tục thi công các công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư thôn Thế Lợi; xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư thôn Phong Niên; Nhà Văn hóa xã Tịnh Giang; Cầu Vỹ xã Tịnh Giang; Kiên cố và hoàn thiện kênh Bbm1; Đường trục chính trung tâm Nam Bắc huyện lỵ Sơn Tịnh mới; Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện lỵ Sơn Tịnh mới; sửa chữa nâng cấp đường Ba Gia - An Điềm đoạn qua xã Tịnh Bắc - Tịnh Hiệp; 

Đường Diên Niên - Minh Mỹ; Kiên cố hóa các tuyến kênh nhánh thuộc hệ thống kênh bơm Bbm1; 02 phòng học Trường Mầm non Tịnh Minh; 02 phòng học Trường Mầm non Tịnh Hà; Đường tỉnh 622C - Đồng Lớn (Tịnh Thọ); 02 phòng học Trường Mầm non Tịnh Phong; 04 phòng học Trường Mầm non Tịnh Thọ; Cầu qua kênh chính Bắc, xã Tịnh Giang; Khu hiệu bộ Trường THCS Nguyễn Chánh; Trường Tiểu học Tịnh Hiệp, hạng mục: Xây 02 phòng học phân hiệu Hòa Mỹ; Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Tịnh Thọ; Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Tịnh Trà; Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Tịnh Sơn. Đồng thời, bàn giao mặt bằng các công trình xây mới khu hiệu bộ Trường Mầm non Tịnh Đông; Khu hiệu bộ Trường THCS Tịnh Bắc; Khu hiệu bộ Trường THCS Nguyễn Chánh; Trường Mầm non Tịnh Sơn đang xây dựng các hạng mục để đạt chuẩn Quốc gia. Ngoài ra, thực hiện nạo vét chống úng cánh đồng đập, xã Tịnh Bắc; Khu dân cư Đồng Miễu; khu dân cư OM12 - thuộc phân khu Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới); Khu dân cư đồng cây Lim.