Sơn Tịnh bê tông hóa 55 km đường giao thông nông thôn

Xác định xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ là một trong những khâu đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, trong 05 năm (2011 - 2015), UBND huyện Sơn Tịnh đã tập trung quyết liệt huy động mọi nguồn lực từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, bền vững… xem đây là điều kiện then chốt, là nhiệm vụ trọng tâm để đưa huyện nhà từng bước phát triển.

Làm đường GTNT

Huyện Sơn Tịnh đã chỉ đạo các xã chủ động bố trí lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình, dự án và huy động nguồn lực từ nhân dân và cộng đồng để tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu. Nổi bậc là toàn huyện đã bê tông hóa được trên 55km đường giao thông nông thôn và từ nguồn tự đóng góp của nhân dân đã thi công 8km. Ngoài ra, thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng để BTXM đường ngõ xóm tại 02 xã điểm xây dựng nông thôn mới Tịnh Giang, Tịnh Trà đã triển khai thi công 1,4km.

Đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương

Đồng thời, toàn huyện đã thực hiện kiên cố hóa được 58,84km kênh mương loại III. Đang tiến hành xây mới và nâng cấp các công trình thủy lợi khác trên địa bàn huyện.

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com