Công ty Điện lực Quảng Ngãi sớm có kế hoạch đầu tư đường dây trung áp, trạm biến áp và đường dây hạ áp phục vụ cung cấp điện cho nhân dân xóm 22

Để đảm bảo việc cung cấp điện ổn định cho khu vực xóm 22, xã Tịnh Sơn, UBND huyện Sơn Tịnh vừa chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với Công ty Cổ phần Điện và Môi trường Sơn Tịnh, UBND xã Tịnh Sơn tổ chức kiểm tra và đã tham mưu, đề xuất UBND huyện có Công văn số 2319 đề nghị với Công ty Điện lực Quảng Ngãi đơn vị hiện nay đang bán điện trực tiếp đến các hộ dân trên địa bàn xã Tịnh Sơn, sớm có kế hoạch đầu tư đường dây trung áp, trạm biến áp và đường dây hạ áp để phục vụ cung cấp điện cho nhân dân xóm 22, xã Tịnh Sơn đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn trong sử dụng điện theo quy định của Nhà nước. 

Được biết, xóm 22, xã Tịnh Sơn có khoảng 63 hộ dân đang sử dụng điện tại đường dây điện hạ áp sau trạm biến áp Tịnh Hà 6; khoảng cách từ xóm 22 đến Trạm biến áp Tịnh Hà 6 là khoảng 2.000 mét, khoảng cách này vượt bán kinh cấp điện theo quy định là 1.200 mét; đường dây quá dài gây tổn thất điện năng cao, chi phí trả tiền điện của người dân tăng lên, chất lượng điện năng lại không đảm bảo, nguy cơ xảy ra tai nạn về điện là rất lớn.