Sơn Tịnh tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Chiều ngày 01/10/2019, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Sơn Tịnh tổ chức Hội nghị tổng kết điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Võ Thành Nhân - Phó cục trưởng Cục thống kê tỉnh.
Quang cảnh hội nghị
Để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện năm 2019, Ban chỉ đạo từ huyện đến xã và các điều tra viên thực hiện các bước công việc như: Ban hành các văn bản chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tổng điều tra; thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo ở cấp huyện và cấp xã; tập huấn vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra; tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng và thiết lập tài khoản sử dụng và phân quyền trên các trang tác nghiệp; tổ chức Hội nghị tập huấn lập bảng kê; Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra... Sáng ngày 01/4/2019, có 11/11 xã trên địa bàn huyện đồng loạt tổ chức Lễ ra quân thực hiện Tổng điều tra với khí thế sôi nổi. Cuộc Tổng điều tra từ ngày 1/4/2019 và kết thúc điều tra ngày 25/4/2019, bao gồm phiếu ngắn và phiếu dài. Tổng địa bàn đã thực hiện điều tra trên toàn huyện gồm 197 địa bàn. Trong đó, số địa bàn điều tra mẫu là 99 địa bàn, số địa bàn điều tra toàn bộ 86 địa bàn, số địa bàn đặc thù 12 địa bàn. Ban chỉ đạo huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tổng điều tra và phân công từng thành viên Ban chỉ đạo và Tổ thường trực cấp huyện đứng cánh phụ trách địa bàn, mỗi thành viên phụ trách từ 2-4 xã. Trong suốt quá trình điều tra, các thành viên đã bám sát địa bàn, thường xuyên gặp gỡ điều tra viên, tổ trưởng để hướng dẫn nghiệp vụ, nhất là thời gian đầu từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 4, mỗi điều tra viên, tổ trưởng đều được gặp gỡ ít nhất 2 lần để được kiểm tra, uốn nắn. Nhờ đó, việc sai sót đã được sớm khắc phục. Trong suốt quá trình điều tra, giám sát viên của huyện thường xuyên cập nhập thông tin trên trang tác nghiệp kịp thời báo lỗi cho điều tra viên và tổ trưởng để sửa chữa và xác minh những trường hợp còn nghi vấn. Về cơ bản các xã thực hiện đúng tiến độ điều tra và báo cáo tình hình về huyện kịp thời. Tính đến ngày 25/4/2019, có 11 xã đã hoàn thành 100% kết quả điều tra. Trong suốt quá trình điều tra tại hộ chưa xảy ra vấn đề gì làm ảnh hưởng đến tiến độ của cuộc điều tra. Tháng 5 và tháng 6, Ban chỉ đạo huyện tổ chức nghiệm thu kết quả Tổng điều tra cho các xã, thời gian nghiệm thu mỗi xã từ 1-2 ngày; thành phần tham gia nghiệm thu gồm thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo huyện, xã và tất cả các tổ trưởng, điều tra viên của xã, địa điểm nghiệm thu tại Chị cục Thống kê hoặc UBND xã. Tính đến ngày 30/6/2019, toàn bộ công việc đã hoàn thành và chờ tỉnh nghiệm thu. 
Qua đó, tổng số hộ đã hoàn thành điều tra có 26.288 hộ, tổng số nhân khẩu là 94.847 người, trong đó dân số nữ là 47.761 người, chiếm 50,35% tổng dân số. So với Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, số nhân khẩu trên địa bàn giảm 436 người, tương ứng giảm 0,45%. Qua kết quả cho thấy sau 10 năm từ năm 2009 - 2019, do việc người dân di cư vào các tỉnh phía nam để làm ăn nên làm cho số nhân khẩu trên địa bàn huyện giảm đáng kể. Tuy nhiên, những năm gần đây do có 2 khu công nghiệp Vsip và khu công nghiệp Tịnh Phong nên cũng góp phần làm gia tăng dân số trên địa bàn. Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện Sơn Tịnh thực hiện đúng phương án, kế hoạch của cấp trên giao. Các bước công việc như thành lập Ban chỉ đạo các cấp, lập bảng kê, mở hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra, thực hiện Tổng điều tra, tổng hợp, nghiệm thu... đều đảm bảo thời gian, tiến độ và đạt yêu cầu về nội dung, chất lượng công việc. Số tổ trưởng, điều tra viên được tuyển chọn tham gia cuộc Tổng điều tra tương đối tốt, công tác tập huấn, kiểm tra giám sát luôn được thường xuyên trong suốt quá trình điều tra.
Lãnh đạo tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Tại hội nghị, lãnh đạo huyện cũng đã trao giấy khen cho 5 tập thể và 26 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện và Cục Thống kê tỉnh tặng giấy khen có thành tích trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.