Sơn Tịnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Qua 2 năm huyện Sơn Tịnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã đem lại những kết quả khả quan, đang dần phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực về đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo trên địa bàn huyện.

Sơn Tịnh hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo

Với mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của người dân, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo được tiếp cận thuận lợi các dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất,..., huyện Sơn Tịnh đã cụ thể hóa, đưa mục tiêu giảm nghèo vào Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 30/7/2015 của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Tịnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, huyện Sơn Tịnh đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước để nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội về tầm quan trọng, tính thiết thực trong công tác giảm nghèo để động viên toàn xã hội chăm lo cho người nghèo. Đồng thời, phát huy sức mạnh của 3 lực lượng, đó là bản thân đối tượng, cộng đồng và Nhà nước; trong đó quyết tâm vươn lên  thoát nghèo của đối tượng là yếu tố quyết định, cùng với sự hỗ trợ, giúp sức của cộng đồng để đảm bảo tính bền vững của chương trình.

Sơn Tịnh khám, chữa bệnh cho hộ nghèo

Hoạt động cho vay vốn đối với các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các hội, đoàn thể như: Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân ,...nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo được tiếp cận các nguồn vốn, tín dụng để phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Các ban, ngành, đoàn thể còn gắn việc vay vốn, tín dụng với việc hướng dẫn cách sản xuất, khuyến nông và chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ. Năm 2016, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Sơn Tịnh đã giải quyết cho vay vốn ưu đãi đối với 175 hộ nghèo, 175 hộ cận nghèo, với tổng số tiền hơn 14,5 tỷ đồng; giải quyết cho 100 lượt học sinh, sinh viên vay hơn 2,1 tỷ đồng; giải quyết cho 95 lượt cho vay giải quyết việc làm hơn 2,6 tỷ đồng. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2017, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải quyết cho vay vốn ưu đãi đối với 90 hộ nghèo, 130 hộ cận nghèo hơn 10,6 tỷ đồng; giải quyết cho 20 lượt học sinh, sinh viên vay 462 triệu đồng; 48 lượt vay giải quyết việc làm hơn 1,3 tỷ đồng. Cùng với đó, các hình thức bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được đảm bảo như hỗ trợ về nhà ở, y tế, giáo dục, ... Hiện nay, 100% hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; khám chữa bệnh cho hàng chục ngàn lượt người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Năm 2016, phân bổ kinh phí hơn 12 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng 256 nhà ở phòng, tránh bão lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Hỗ trợ 5 hộ nghèo xây nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo năm 2016 hơn 960 triệu đồng và 6 tháng đầu năm 2017 hơn 420 triệu đồng. Bên cạnh đó, huyện còn phân bổ 276 triệu đồng cho 3 xã: Tịnh Giang, Tịnh Đông, Tịnh Hiệp để mua bò giống lai zê bu và cấp cho các hộ khó khăn ở 4 thôn đặc biệt khó khăn của 3 xã, trong đó vốn từ Chương trình 135 hỗ trợ 200 triệu đồng, còn lại từ nguồn nhân dân đóng góp 76 triệu đồng. Đến nay, các hộ đã tiến hành mua con giống và đưa vào chăn nuôi có hiệu quả. Năm 2017, UBND huyện Sơn Tịnh đã xây dựng kế hoạch và khi có kinh phí cấp trên hỗ trợ sẽ tiến hành phân bổ cho 2 thôn đặc biệt khó khăn của xã Tịnh Đông.

Sơn Tịnh giúp hộ nghèo có nhờ ở

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, người nghèo ngày càng được tạo điều kiện tốt hơn với các dịch vụ xã hội, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đặc biệt là các xã nghèo, khó khăn đã có sự thay đổi đáng kể, nhất là về cơ sở hạ tầng và mức sống của nhân dân. Đối với 4 thôn đặc biệt khó khăn, huyện đã đầu tư xây dựng 5 công trình, kinh phí 840 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn chương trình 135 là 800 triệu đồng, nguồn kinh phí sự nghiệp UBND huyện 40 triệu đồng. Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo, đến tháng 6/2017, toàn huyện còn 1.095 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,35%, giảm 0,61% so với năm 2016; số hộ cận nghèo còn 1.452 hộ, chiếm tỷ lệ 5,7%, giảm 0,1% so với năm 2016.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình giảm nghèo trong thời gian tới, huyện Sơn Tịnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong công tác giảm nghèo. Các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các hoạt động để nhân dân được tiếp cận với các chính sách giảm nghèo, đồng thời định hướng cụ thể công tác giảm nghèo ở cơ sở, thực hiện các giải pháp thiết thực ở địa phương.

Với những giải pháp đồng bộ, hy vọng rằng trong thời gian tới công tác giảm nghèo của huyện sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com