Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH" và công tác gia đình tỉnh Quảng Ngãi làm việc với huyện Sơn Tịnh

Sáng ngày 07/6/2016, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH" và công tác gia đình tỉnh Quảng Ngãi làm việc với huyện Sơn Tịnh. Về phía tỉnh có đồng chí Cao Văn Chư - PGĐ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh dẫn đầu đoàn làm việc, cùngđi cóđồng chí Lê Văn Sáu - PCT UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi và các thành viên Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo tỉnh; về phía huyện có đồng chí Tạ Công Dũng - PCT UBND huyện, cùng các thành viên Ban chỉ đạo huyện.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe đại diện Ban chỉ đạoPhong trào "TDĐKXDĐSVH" huyện đã báo cáo kết quả thực hiện Phong trào "TDĐKXDĐSVH", công tác gia đình năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Theo đó, trong năm Phong trào "TDĐKXDĐSVH" của huyện tiếp tục được triển khai và phát triển sâu rộng. Các cấp ủy Đảng, Chính quyền quan tâm chỉ đạo và đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng. Chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" có những bước chuyển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu đã tác động mạnh mẽ đến đời sống văn hóa xã hội, góp phần phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, ý thực tự lực, tự cường, tinh thần khắc phục vượt qua khó khăn để phấn đấu vươn lên, quyết tâm xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, tiến bộ trong cộng đồng xã hội.

Đồng chí Lê Văn Vân- Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sơn Tịnh tham gia đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Điểm nổi bậc của Phong trào "TDĐKXDĐSVH" là luôn phối hợp và gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng, ủng hộ như: hiến đất; huy động ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; huy động kinh phí xã hội hóa để xây dựng các thiết chế văn hóa. Trong 02 năm 2014-2015 đã vận động nhân dân hiến trên 22.400 mét vuông đất các loại; vật kiến trúc, cây cối; huy động đóng góp hơn 2,4 tỷ đồng và trên 1.400 ngày công để mở rộng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, làm đường bê tông xi măng và nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất, điển hình như các xã: Tịnh Giang, Tịnh Trà, Tịnh Bắc, Tịnh Minh, Tịnh Hiệp, Tịnh Sơn, Tịnh Hà. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng "Người tốt việc tốt" hằng năm Ban chỉ đạo huyện, Ban chỉ đạo xã xét chọn và khen thưởng những gia đình văn hóa tiêu biểu suất sắc và biểu dương trong dịp ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 ở khu dân cư. Đó là nét đẹp văn hóa, những hạt nhân tích cực trong phong trào "TDĐKXDĐSVH", góp phần xây dựng con người về tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh. Trong năm 2015, toàn huyện có 233/246 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến đạt 94,72%; có 20.806/22.693 hộ đạt "Gia đình văn hóa", đạt 91,6% (chỉ tiêu 90%). Đến nay, công nhận 118/128 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 92%; 125/128 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2016, đạt 97%; toàn huyện có 09/11 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 81%. Đến nay, Ban Chỉ đạo Phong trào "TDĐKXDĐSVH" huyện đã phối hợp với các ban ngành, hội đoàn thể huyện xây dựng được 13 câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc" ở 11 xã, với 493 thành viên, 14 địa chỉ tin cậy cộng đồng giúp chị em phụ nữ bị bạo hành có nơi trú ẩn trong thời gian chờ hòa giải, và 06 câu lạc bộ "Không có bạo lực gia đình và quản lý trẻ em không phạm tột" với 222 thành viên tại các xã Tịnh Đông, Tịnh Giang, Tịnh Hiệp, 01 câu lạc bộ "Không có bạo lực gia đình" gồm 40 thành viên (Tịnh Hiệp). Tham gia hòa giải thành công 17 vụ việc bạo lực gia đình, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình.

Đồng chí Tạ Công Dũng - PCT UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo huyện Sơn Tịnhđã kiến nghị với đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh một số nội dung: Ban Chỉ đạo tỉnh và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn nữa các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở; đầu tư kinh phí để xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, bảo tồn các giá trị văn hóa của địa phương cũng như thực hiện công tác gia đình…

Đồng chí Cao Văn Chư, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Cao Văn Chư, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình trên địa bàn huyện của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện trong thời gian qua, đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo huyện cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các nội dung phong trào và công tác gia đình; triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới. Đối với những kiến nghị của huyện, đoàn công tác đã ghi nhận để báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh./. 

 
Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com