Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Sơn Tịnh xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện chương trình tín dụng học sinh, sinh viên năm 2016

Vừa qua, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Sơn Tịnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình tín dụng học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện năm 2016, nhằm đưa công tác cho vay học sinh, sinh viên đi vào nề nếp, hiệu quả, hạn chế những tồn tại, sai sót, để nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo cho các học sinh, sinh viênkhông phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí và trang trải nhu cầu sinh hoạt tối thiểu.

Đối tượng kiểm tra là Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; UBND các xã; tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác cho vay chương trình học sinh, sinh viên; Tổ tiết kiệm và vay vốn hộ gia đình vay vốn HSSV; học sinh, sinh viên (nếu có). Thời gian kiểm tra: đợt 1 từ 05/6/2016 đến 23/6/2016 và đợt 2 từ ngày 15/10/2016 đến ngày 15/11/2016.