Huyện Sơn Tịnh có 76 Mẹ được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Chủ tịch nước vừa quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 707 Mẹ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, trên địa bàn huyện Sơn Tịnh có 76 Mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó xã Tịnh Bình 28, Tịnh Thọ 14, Tịnh Phong 7, Tịnh Đông 7, Tịnh Minh 5, Tịnh Hiệp 4, Tịnh Trà 4, Tịnh Sơn 3, Tịnh Hà 2, Tịnh Giang 1 và Tịnh Bắc 1.

Điều này đã thể hiện sự tri ân và tôn vinh của Đảng và Nhà nước ta đối với những người đã hy sinh vì độc lập của dân tộc./.