Sơn Tịnh trích ngân sách hơn 560 triệu đồng để chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

Vừa qua, UBND huyện đã trích ngân sách huyện để chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95 và trên 100 tuổi ở các xã với tổng số tiền 563,7 triệu đồng, trong đó, có 33 cụ trên 100 tuổi (22,7 triệu đồng), 89 cụ tròn 95 tuôi (51,1 triệu đồng). 

Đồng thời giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, hướng dẫn các xã tổ chức tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trang trọng và tiết kiệm.

Việc làm này đã thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với những người cao tuổi trên địa bàn huyện./.