Huyện Sơn Tịnh có tỷ lệ sinh con thứ ba giảm

Tính từ đầu năm đến nay, tổng số trẻ sinh ra trên địa bàn huyện là 1.081 trẻ, so với cùng kỳ giảm 21 trẻ. Tỷ số giới tính khi sinh là 135 nam/100 nữ. Số trẻ là con thứ 3 trở lên 144, so với cùng kỳ giảm 9 trẻ.

Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 12,2%, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2014. Thời gian qua, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình như: Cung cấp dịch vụ thuốc cấy tránh thai, thuốc tiêm tránh thai, đặt dụng cụ tử cung, thuốc uống tránh thai, bao cao su cho người dân và trong năm đã có 5.252 cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai./.