Hạn chế tặng hoa trong dịp kỷ niệm các ngày lễ

Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phươngkhông gửi lẵng hoa chúc mừngkhi được mời dự lễ kỷ niệm các ngày lễ, ngày truyền thống và ngày thành lập của các cơ quan, đơn vị và địa phương (trừ trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương cấp trên gửi lẵng hoa chúc mừng cấp dưới),để tránh tình trạng gây lãng phí ngân sách nhà nước và không thiết thực, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân./.