Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyệnSơn Tịnh vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đồng thờiđổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành, đảm bảo việc nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân; khắc phục những bất cập trong việc ban hành một số chủ trương, chính sách chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân; tình trạng thiếu nghiêm túc, làm lấy lệ, hình thức đối với việc lấy ý kiến nhân dân khi xây dựng, triển khai thực hiện đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan nhà nước với nhân dân; tập trung giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân; nâng cao hiệu quả giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; xây dựng và thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị./.

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com