Sơn Tịnh đầu tư 446,777 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng

Từ đầu năm 2015 đến nay, huyện Sơn Tịnh đã thực hiện lập và phê duyệt 25 dự án do UBND huyện Sơn Tịnh làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 446,777 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Tỉnh 383,592 tỷ đồng, đã bố trí 115,215 tỷ đồng, ước giải ngân đến nay 71,864 tỷ đồng, đạt 62,4%; nguồn vốn huyện 63,185 tỷ đồng, đã bố trí 46,579 tỷ đồng, ước giải ngân đến nay 26,067 tỷ đồng, đạt 55,96%.

Sơn Tịnh đầu tư xây dựng công trình cầu tại xã Tịnh Trà

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp và các công trình thực hiện đầu tư năm 2015. 

Tổng số công trình chuyển tiếp 8 công trình, đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 6 công trình, còn lại 2 công trình (xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư thôn Thế Lợi, Khu tái định cư Phong Niên) đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Đối với các công trình thực hiện đầu tư năm 2015, đến nay đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 8 công trình, đang triển khai thi công 5 công trình, khởi công mới 5 công trình. Trong đó, Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới đã triển khai thi công xây dựng công trình Đường trục chính Nam – Bắc và các hạng mục công trình thuộc Trung tâm Chính trị - Hành chính. Số dự án chuẩn bị đầu tư năm 2015 thực hiện năm 2016 là 5 dự án, với tổng mức đầu tư 16 tỷ đồng.