Kinh tế nông nghiệp ở huyện Sơn Tịnh - một năm thắng lợi

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng năm 2019 kinh tế nông nghiệp ở huyện Sơn Tịnh từng bước chuyển đổi theo hướng hiệu quả và chất lượng. Việc duy trì, triển khai thực hiện các Dự án khoa học; tập trung thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm và triển khai thực hiện các mô hình khuyến nông mới là biểu hiện sinh động sự bứt phá trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần đưa nền kinh tế nông nghiệp huyện nhà với một năm đạt thắng lợi cao. 
Sơn Tịnh triển khai nhiều mô hình trồng lúa nhằm nâng cao năng suất, sản lượng
Năm 2019, Huyện Sơn Tịnh đã chỉ đạo sản xuất các loại cây trồng đạt năng suất, sản lượng cao. Toàn huyện đã gieo trồng trên 7.600 ha lúa, năng suất bình quân đạt trên 61 tạ/ha, đạt trên 106% kế hoạch, sản lượng trên 47.000 tấn, đạt trên 106% kế hoạch; sản xuất trên 1.200 ha ngô, năng suất đạt trên 53 tạ/ha, đạt trên 102% kế hoạch, sản lượng đạt trên 6.500 tấn, đạt trên 104% kế hoạch. Các loại rau màu khác đều cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Huyện tiếp tục thực hiện Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình liên kết giữa doanh nghiệp-nông dân để sản xuất ngô thương phẩm làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi trên đất lúa kém hiệu quả ở 2 xã Tịnh Giang và Tịnh Đông, với quy mô trên 62 ha, năng suất đạt bình quân trên 71 tạ/ha, cao hơn năng suất ngô đại trà trên 17 tạ/ha; sản lượng 1.130 tấn, đạt trên 102% kế hoạch, được nhân dân trong vùng dự án đồng tình ủng hộ. Năm 2019, huyện còn triển khai Dự án “ Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng vùng chuyên canh lạc trên đất lúa, màu kém hiệu quả theo chuỗi giá trị tại xã Tịnh Thọ”, với quy mô 80 ha và Dự án “ Xây dựng mô hình liên kết trồng, chế biến và tiêu thụ nghệ dưới tán rừng keo mới trồng tại xã Tịnh Bắc” với quy mô 10 ha.
Người dân trên địa bàn huyện Sơn Tịnh phát triển chăn nuôi nâng cao thu nhập
Ngoài trồng trọt, bà con nhân dân trên địa bàn huyện Sơn Tịnh còn đầu tư chăm sóc đàn gia súc trên 75.700 con, trong đó đàn trâu trên 6.200 con;  đàn bò trên 31.400 con, trong đó tỷ lệ bò lai đạt trên 75%. Toàn huyện còn có đàn lợn trên 38.000 con, đàn gia cầm trên 625.000 con. Trong lĩnh vực chăn nuôi, huyện tiếp tục thực hiện Dự án “ Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật khoa học và công nghệ phát triển đàn bò lai hướng thịt trên nền bò cái lai Zebu tại các xã Tịnh Giang, Tịnh Đông và Tịnh Hiệp”, có 159 hộ tham gia dự án, hiện nay tổng số bò cái có chửa trên 1.200 con, đạt trên 76%, số bê con được sinh ra 983 con, bê lai sinh ra phát triển tốt và được các hộ tham gia mô hình chăm sóc, nuôi dưỡng theo đúng quy trình. Để phục vụ tưới tiêu cho sản xuất và nuôi trồng, năm 2019 huyện Sơn Tịnh đã đầu tư kiên cố hóa trên 5,6 km kênh mương.
Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, các địa phương ở huyện Sơn Tịnh đã và đang nỗ lực đăng ký thực hiện nhiều sản phẩm đặc thù của từng địa phương, từng bước có thương hiệu trên thị trường. Năm 2019, huyện đã đăng ký và đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí, hướng dẫn xây dựng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho một số sản phẩm đặc thù của huyện Sơn Tịnh như: Tiêu hạt Tịnh Đông, Tịnh Giang; Dầu lạc Tịnh Trà, Tịnh Hiệp; Gà đồi Tịnh Bình, Tịnh Phong; Bánh tráng Tịnh Hà; Cá lồng Tịnh Sơn; Rèn Tịnh Minh.
Nhằm thay đổi nhận thức, nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho người dân, năm 2019, Huyện Sơn Tịnh đã tổ chức triển khai thực hiện 10 mô hình khuyến nông với tổng kinh phí trên 788 triệu đồng. Nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đạt hiệu quả cao, tăng giá trị trên con vật nuôi hoặc đơn vị diện tích,  góp phần đưa nền kinh tế nông nghiệp của huyện phát triển theo hướng chất lượng hiệu quả. Năm 2019, tổng giá trị sản xuất nông-lâm- thủy sản ở huyện Sơn Tịnh đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 0,92% so với năm 2018; tỷ trọng của ngành chiếm 25,61% so với tổng cơ cấu kinh tế toàn huyện. 
Để thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, thời gian tới huyện Sơn Tịnh duy trì và thực hiện tốt các Dự án khoa học;  thực hiện tốt công tác dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, chú trọng chương trình mỗi xã một sản phẩm. Phấn đấu năm 2020, cơ cấu nông lâm thủy sản chiếm 23,1% so với tổng cơ cấu nền kinh tế của huyện.
 
 
 
Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com