Sơn Tịnh chú trọng cơ cấu giống và lịch gieo sạ trong vụ Đông Xuân 2019 - 2020

Để cây trồng vụ Đông xuân 2019 - 2020 sinh trưởng, phát triển tốt, đạt hiệu quả kinh tế cao, hạn chế thiệt hại do thời tiết bất lợi gây ra, huyện Sơn Tịnh khuyến cáo người dân chú trọng lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng chính trong vụ. 
Giống lúa QNg11 được đưa vào sản xuất trong vụ Đông Xuân 2019 - 2020 ở huyện Sơn Tịnh
Vụ Đông Xuân 2019 - 2020, huyện Sơn Tịnh bố trí lịch thời vụ gắn với cơ cấu giống trung, ngắn ngày và điều kiện cụ thể của từng địa phương sao cho lúa đại trà trổ tập trung từ ngày 1/3 đến ngày 15/3/2020, thu hoạch trước ngày 20/4/2019. Căn cứ thời điểm cho lúa trổ để xác định khung thời vụ gieo sạ đại trà cho phù hợp; nếu gieo sạ sớm lúa trổ gặp không khí lạnh, gieo sạ muộn có nguy cơ thiếu nước cuối vụ và ảnh hưởng đến lịch gieo sạ vụ Hè Thu 2020. Lịch thời vụ cụ thể tập trung xuống giống đại trà từ ngày 20/12/2019 đến ngày 5/1/2020. Giống trung ngày gieo sạ trước, giống ngắn ngày gieo sạ sau. Huyện khuyến cáo người dân đối với chân ruộng chủ động tưới tiêu thì giống lúa có thời gian sinh trưởng từ 110 ngày đến dưới 120 ngày gieo sạ từ ngày 20 đến ngày 25/12/2019 gồm các giống ĐH815-6, Đài Thơm 8, Thiên Ưu 8, TBR225, OM6976. Giống lúa có thời gian sinh trưởng từ 105 đến dưới 110 ngày gieo sạ từ ngày 25/12 đến ngày 31/12/2019 gồm các giống Hà Phát 3, DT45, KD28, MT10, VTNA2, TBR279, QNg11, Bắc Thịnh, Hương Xuân. Giống lúa có thời gian sinh trưởng từ dưới 105 ngày gieo sạ từ ngày 1/1 đến ngày 5/1/2020 gồm các giống PC6, QNg128. Đối với chân ruộng trũng, tuy tình hình cụ thể về mưa, lũ, nước rút đến đâu gieo sạ đến đó nhưng phấn đấu kết thúc gieo sạ trước ngày 5/1/2020. Bà con chỉ nên gieo sạ giống cực ngắn ngày để phòng chống hạn và thu hoạch gọn trong tháng 4/2020. Đối với chân ruộng không chủ động nước tưới, tùy theo điều kiện cụ thể từng vùng mà bố trí gieo sạ cho phù hợp nhằm tận dụng nguồn nước còn lại sau mưa lũ. Cơ cấu giống chủ lực trong vụ này gồm: ĐH815-6, DT45, Hà Phát 3, Đài Thơm 8, Thiên Ưu 8, TBR225. Giống bổ sung gồm OM6976, KD28, MT10, VTNA2, TBR279, Hương Xuân. Giống lúa triển vọng gồm: QNg11, Bắc Thịnh, QNg128. Sử dụng giống lúa nguyên chủng hoặc giống cấp 1, lượng giống gieo sạ trên chân đất tốt, đất phù sa ven sông Trà Khúc lượng giống gieo sạ 80 kg/ha(4kg/sào). Trên chân đất bạc màu, nghèo dinh dưỡng các xã phía Tây huyện lượng giống gieo sạ 90 kg/ha(4,5kg/sào). Riêng đối với giống lúa VTNA2, hạn chế tối đa việc gieo sạ dày, khuyến cáo người dân gieo sạ với mật độ khoảng 50kg-60kg/ha(2,5-3kg/sào). 
Đối với cây ngô, căn cứ diễn biến về mưa và độ ẩm đất, thời vụ tập trung xuống giống từ 30/12/2019 đến 30/1/2020, các giống chủ lực gồm ngô lai gồm: CP333, CP555, PAC999 super, PAC339, LVN61, LVN14, LVN17, MK668, Ngô nếp: Wax48, HN68, HN88, MX6, Nếp nù; Giống ngô biến đổi gien: NK66BT, C6919 S. Đối với cây mì, vụ Xuân trồng cuối tháng 12/2019 đến cuối tháng 1/2020 và vụ Thu trồng từ tháng 7-8/2020, với các giống mỳ: KM94, KM98-1, KM419, HLS11, NA1; khuyến cáo nông dân trồng mỳ xen cây họ đậu để cải tạo đất. Bà con chú ý khi chọn giống mì phải chọn giống không bị bệnh chổi rồng, bệnh Virút Khảm lá sắn mới được trồng. Đối với cây lạc, tùy theo điều kiện từng vùng, khi mùa mưa kết thúc thì tiến hành làm đất và gieo trồng. Thời vụ trồng bắt đầu từ 25/12/2019 đến cuối tháng 1/2020, với các giống lạc: L14, Sẻ Giai Lai, Lì chọn lọc, L23, L26, L18, LDH01, LDH09, TH25. Đối với các cây rau màu khác, tùy theo điều kiện cụ thể và chủng loại rau màu có kế hoạch xuống giống phù hợp với từng loại rau màu.