Sơn Tịnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, từ năm 2016 đến nay, sản xuất nông nghiệp, nhất là cơ cấu cây trồng, vật nuôi của huyện Sơn Tịnh có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực; các hình thức tổ chức sản xuất được đổi mới; công tác ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và khuyến nông được đẩy mạnh. 
Hộ dân xã Tịnh Hà chăm sóc hoa, cây kiểng
Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân trên địa bàn huyện dần được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Tuy nhiên, việc tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ, chất lượng sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế; việc tích tụ đất đai để tổ chức sản xuất quy mô lớn vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian qua, huyện Sơn Tịnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng, phê duyệt điều chỉnh các kế hoạch, phương án làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp. Huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện 3 Chương trình khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020. Cụ thể như, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2016-2020; Chương trình hỗ trợ và đổi mới thiết bị, công nghệ trong khu vực sản xuất, kinh doanh và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ. Đồng thời, khuyến khích tái cơ cấu gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Chuyển đổi linh hoạt diện tích đất lúa có hiệu quả kinh tế thấp, vùng khó khăn về nước tưới sang các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn. 
Nông dân xã Tịnh Đông trồng hoa cúc để bán Tết
Huyện tiếp tục thực hiện Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình liên kết giữa doanh nghiệp – nông dân để sản xuất ngô thương phẩm làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi trên đất lúa kém hiệu quả ở 2 xã Tịnh Giang và Tịnh Đông, với qui mô 160 ha, năng suất bình quân hơn 70 tạ/ha, đạt 101,2% kế hoạch, cao hơn năng suất ngô trên cùng địa bàn 14,3 tạ/ha; sản lượng hơn 1.100 tấn, đạt 103,4% kế hoạch, được nhân dân trong vùng dự án đồng tình, ủng hộ; Dự án “Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật khoa học và công nghệ phát triển đàn bò lai hướng thịt trên nền bò cái Zê bu tại các xã Tịnh Giang, Tịnh Đông, Tịnh Hiệp”, có 159 hộ tham gia dự án, hiện nay tổng số bò cái có chữa hơn 1.600 con, đạt 77,96%, số bê con được sinh ra hơn 850 con, trọng lượng bình quân 26,5 kg/con, bê lai sinh ra phát triển tốt và được các hộ tham gia mô hình chăm sóc, nuôi dưỡng theo đúng qui trình. Đồng thời, huyện còn triển khai thực hiện Dự án “ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng vùng chuyên canh lạc trên đất lúa, màu kém hiệu quả theo chuỗi giá trị tại xã Tịnh Thọ”, với qui mô 80 ha và Dự án “Xây dựng mô hình liên kết trồng, chế biến và tiêu thụ nghệ dưới tán rừng keo mới trồng tại xã Tịnh Bắc”, với qui mô 10 ha. Từ năm 2016 đến năm 2019, huyện triển khai thực hiện 45 mô hình khuyến nông, qua đó tổ chức 65 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, có khoảng 3.500 lượt người tham dự, kinh phí thực hiện hơn 4,1 tỷ đồng. Huyện đăng ký và đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí, hướng dẫn xây dựng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho một số sản phẩm đặc thù của huyện Sơn Tịnh như: Tiêu hạt Tịnh Đông, Tịnh Giang; dầu lạc Tịnh Trà, Tịnh Hiệp; gà đồi Tịnh Bình, Tịnh Phong; bánh tráng Tịnh Hà; cá lồng Tịnh Sơn, rèn Tịnh Minh. Năm 2019, huyện tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; kế hoạch xây dựng nông thôn mới huyện giai đoạn 2016-2020. Tổng giá trị sản xuất ngành nông – lâm – ngư nghiệp ước thực hiện năm 2019 đạt hơn 1.040 tỷ đồng, tăng 2,4% so với năm 2016. Đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn đã ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. 
Nông dân ươm cây cau giống
Bên cạnh những kết quả đạt được, tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong thực tiễn. Đó là, kinh tế phát triển chưa bền vững, qui mô sản xuất còn nhỏ; tiến độ, chất lượng tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa toàn diện, chưa đi vào chiều sâu, nguồn lực đầu tư còn hạn chế; công tác dồn điền đổi thửa, việc phát triển vùng qui hoạch sản xuất còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, chưa phát huy tối đa thế mạnh của từng vùng, chưa hình thành các vùng sản xuất có qui mô lớn, còn nhỏ lẻ; một số hợp tác xã sau khi chuyển đổi, hợp nhất chưa phát huy tốt hiệu quả hoạt động, việc thích ứng với cơ chế thị trường gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện, trong thời gian tới huyện cần tập trung cao cho việc tổ chức sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo hướng liên kết vùng, nông hộ với các sản phẩm có lợi thế. Khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp tích tụ ruộng đất để sản xuất tập trung quy mô lớn, áp dụng cơ giới vào sản xuất theo hình thức cánh đồng mẫu lớn, từng bước nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị diện tích. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, hình thành các khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất. Tổ chức liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực của huyện,…
 
Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com