UBND huyện Sơn Tịnh họp bàn thông qua địa điểm qui hoạch khu xử lý chất thải rắn tại xã Tịnh Đông

Chiều ngày 22/10/2019 UBND huyện Sơn Tịnh họp bàn thông qua địa điểm qui hoạch khu xử lý chất thải rắn tại xã Tịnh Đông. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở xây dựng; trưởng các ban, ngành ở huyện; lãnh đạo xã Tịnh Đông; lãnh đạo thôn Tân An xã Tịnh Đông. Đồng chí Tạ Công Dũng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. 
Trên cơ sở phương án đầu tư khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại thôn Tân An, xã Tịnh Đông của huyện Sơn Tịnh và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng tại buổi khảo sát thực tế sáng ngày 21/10/2019, tại buổi họp bàn thông qua địa điểm qui hoạch khu xử lý chất thải rắn tại xã Tịnh Đông, các đại biểu đã tập trung thảo luận chọn điểm rơi qui hoạch, đề xuất xây dựng đường giao thông vận chuyển rác ít dân cư, mong muốn có chính sách quan tâm đến người dân có đất trong vùng Dự án. Theo đó, phương án đầu tư khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại thôn Tân An, xã Tịnh Đông có 3 vị trí, các đại biểu đã thống nhất chọn vị trí 2 và 3, nơi hội tụ các yếu tố như khoảng cách từ khu xử lý rác đến nhà dân trên 2.000 mét. Khu vực khảo sát là vùng đồi núi, có độ cao trên 220 mét. Về khoảng cách độ cao, các đại biểu có ý kiến đề nghị đơn vị tư vấn giúp địa phương chú trọng bám sát địa hình để thiết kế đảm bảo ổn định lâu dài. Sau khi lập quy hoạch dự án trình UBND tỉnh xem xét, huyện Sơn Tịnh sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng. Tại hội nghị, lãnh đạo xã Tịnh Đông cho biết: Việc chủ trương đầu tư khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại thôn Tân An, xã Tịnh Đông của tỉnh, của huyện được xã đồng tình, hưởng ứng cao. Tuy nhiên, xã cũng rất mong muốn Nhà nước có chính sách quan tâm đến người dân có đất trong vùng Dự án. Trước mắt, trong giai đoạn đầu lập quy hoạch đầu tư khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại thôn Tân An, xã Tịnh Đông của huyện Sơn Tịnh trên diện tích 20ha và giai đoạn 2 là 20 ha. Đây sẽ là bãi chôn lấp rác thải tập trung cho thành phố Quảng Ngãi, huyện Sơn Tịnh, huyện Trà Bồng và các xã khu Tây của huyện Bình Sơn. 
Đồng chí Tạ Công Dũng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Tạ Công Dũng - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo xã Tịnh Đông nêu cao trách nhiệm cộng đồng, có ý kiến, đề xuất kịp thời các nhu cầu về cơ sở hạ tầng, đáp ứng nguyện vọng cho nhân dân, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân trong vùng Dự án thực hiện chủ trương của tỉnh, của huyện. Qua đó, đồng chí chủ tịch UBND huyện cũng mong muốn các Sở, ban, ngành của tỉnh tạo mọi điều kiện giúp đỡ huyện trong việc thực hiện hoàn thiện khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại thôn Tân An, xã Tịnh Đông.