Sơn Tịnh phát triển kinh tế từ trồng trọt và chăn nuôi

Với thế mạnh là vùng có diện tích rộng lớn, phù hợp với việc trồng trọt và chăn nuôi, trong những năm trở lại đây, huyện Sơn Tịnh đã chú trọng tập trung đầu tư và ưu tiên phát triển thế mạnh này. 
Hộ nông dân xã Tịnh Đông được huyện Sơn Tịnh hỗ trợ gà giống để phát triển chăn nuôi
Ông Phạm Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh cho biết: Trong những năm trở lại đây, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huyện Sơn Tịnh đã chỉ đạo UBND các xã đăng ký và thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng; trong đó, chú trọng việc chuyển đổi cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả và vùng đất có khả năng thiếu nước khi trồng lúa; chuyển đổi cây trồng trên diện tích chân cao đang sản xuất 2 vụ lúa không hoàn toàn chủ động tưới để giảm bớt áp lực về nước tưới. Các loại cây trồng được huyện khuyến cáo để nông dân chuyển đổi gồm: Ngô, lạc, đậu đỗ, rau quả các loại,…Từ thực tiễn sản xuất, có nhiều loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của huyện. Nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tập trung chuyển giao trồng thử nghiệm các loại giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao như: Chuối, khoai lang, ngô, đậu đỗ các loại,…Từ những mô hình chuyển đổi, bước đầu mang lại nguồn thu nhập ổn định, giá trị thu nhập trên mỗi đơn vị diện tích chuyển đổi đạt từ 50 đến 100 triệu đồng/ha, thu lãi 10 đến 30 triệu đồng/ha/vụ. Nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo và vươn lên khấm khá. Trong năm 2016, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác là 62 triệu đồng thì đến nay ước đạt hơn 65 triệu đồng/ha. 
Sơn Tịnh đưa giống lúa đạt năng suất cao vào sản xuất
Để nông dân sản xuất nông nghiệp được thuận lợi, từ năm 2016 đến nay, huyện Sơn Tịnh đã thực hiện dồn điền đổi thửa gần 340 ha. Huyện đã chủ động đẩy mạnh phát triển trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng vùng nguyên liệu nông sản tập trung, thông qua liên kết sản xuất nhằm giảm chi phí, tạo ra sản lượng nông sản hàng hóa lớn, gắn với bảo quản, chế biến, xây dựng nhãn hiệu và tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Đơn cử như mô hình liên kết chăn nuôi thâm canh bò cái lai sinh sản và bê lai chất lượng cao xã Tịnh Bắc; liên kết tổ chức sản xuất lúa giống xã Tịnh Minh; liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm khoai lang Nhật tại xã Tịnh Thọ;…Các địa phương trong huyện phát triển sản xuất trồng trọt đều gắn kết với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 
Song song với trồng trọt, huyện Sơn Tịnh còn chú trọng tới phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại. Toàn huyện hiện có 39 trang trại, trong đó có 25 trang trại tổng hợp, 8 trang trại chăn nuôi, 2 trang trại chăn nuôi và lâm nghiệp, 4 trang trại nuôi trồng thủy sản. Hầu hết các trang trại, gia trại trên địa bàn huyện vẫn duy trì tổ chức hoạt động sản xuất, nhưng hàng năm các trang trại và gia trại trên địa bàn huyện đều có thu nhập ổn định, đều này khẳng định phát triển kinh tế trang trại, gia trại trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn là một hướng đi đúng đắn để phát triển kinh tế hộ, thích ứng theo cơ chế mới hiện nay. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, hoạt động của các trang trại gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi. Đồng thời, ngành chăn nuôi của huyện sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ và tự phát nên khó thu hút doanh nghiệp đầu tư theo chuỗi giá trị, đầu ra của sản phẩm chăn nuôi chưa được thị trường biết đến. Từ đó, huyện Sơn Tịnh đang đẩy mạnh xúc tiến và phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh thực hiện Dự án “hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật khoa học và công nghệ phát triển đàn bò lai hướng thịt trên nền bò cái Zêbu tại các xã miền núi huyện Sơn Tịnh” nhằm phát triển đàn bò lai chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của thị trường về chất lượng thịt.
Trong thời gian tới, huyện Sơn Tịnh tiếp tục thực hiện phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện cả về trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp; tăng cường công tác khuyến nông, đưa các tiến bộ khoa học và công nghệ, giống mới, kỹ thuật canh tác vào sản xuất để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.