Sơn Tịnh tập huấn chương trình mỗi xã một sản phẩm

Trong 2 ngày 05-06/9/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý, điều hành chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là chương trình OCOP. 
Quang cảnh hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu tổng quan về chương trình OCOP; mục tiêu và nội dung cơ bản của Chương trình OCOP; hệ thống tổ chức và nhân sự chương trình OCOP; bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm ocop; đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, xác định các yếu tố ảnh hưởng, xác định các giải pháp, xây dựng phương án kinh doanh; triển khai chu trình, quy trình đánh giá, chấm điểm sản phẩm OCOP; thực hành xây dựng phiếu đề xuất ý tưởng sản phẩm mới, công tác thẩm định sản phẩm và đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP. Sản phẩm của chương trình OCOP hướng tới tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chu trình OCOP được thực hiện trên nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng” và theo 6 bước: Tuyên truyền, hướng dẫn; nhận đăng ký ý tưởng sản phẩm; nhận phương án, dự án sản xuất - kinh doanh; triển khai phương án, dự án sản xuất - kinh doanh; đánh giá và xếp hạng sản phẩm; xúc tiến thương mại.
Báo cáo viên tập huấn các nội dung chương trình Mỗi xã một sản phẩm
Thực hiện Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Kế hoạch xây dựng, phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm chủ lực, đặc thù của tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. Trong đó, huyện Sơn Tịnh được tỉnh chọn đăng ký 5 sản phẩm gồm: Bánh tráng Sơn Tịnh, tiêu hạt Tịnh Giang, dưa hấu Sơn Tịnh, khoai lang men Tịnh Thọ, Dầu lạc và Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; trong đó: Huyện Sơn Tịnh có 5 sản phẩm gồm: Chuối lùn Tịnh Hà với 107 hộ sản xuất, các sản phẩm rèn Tịnh Minh, gà đồi Tịnh Phong với 30 hộ, khoai lang Tịnh Thọ. Việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp của huyện là một trong những hướng đi trọng tâm rất cần thiết và mang lại hiệu quả, giúp nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng tập trung, nhất là đã thực hiện chủ trương mỗi địa phương có một sản phẩm đặc thù.
Thông qua Hội nghị triển khai và phổ biến rộng rãi nội dung chương trình OCOP tới đông đảo các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, xã, thôn, đặc biệt là cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu tham gia chương trình; từ đó, đẩy mạnh tuyên truyền ở cơ sở, động viên tổ chức, cá nhân phát huy ý tưởng sáng tạo, tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình, xây dựng địa phương góp phần thực hiện hiệu quả chương trình OCOP./.