Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình liên kết trồng, chế biến và tiêu thụ nghệ dưới tán rừng keo mới trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”

Chiều ngày 21/8/2019 vừa qua, tại Hội trường UBND xã Tịnh Bắc, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND huyện triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình liên kết trồng, chế biến và tiêu thụ nghệ dưới tán rừng keo mới trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”. 
Quang cảnh hội nghị
Đơn vị tổ chức thực hiện dự án Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tịnh Bắc, Khoa cơ khí – Công nghệ (Trường Đại học Nông Lâm Huế) là đơn vị chuyển giao công nghệ. Mục tiêu của dự án là xây dựng mô hình trồng nghệ dưới tán rừng keo mới trồng với quy mô 10ha, năng suất 10 tấn củ tươi/ha/năm; xây dựng mô hình thu hoạch, sơ chế và bảo quản các sản phẩm từ củ nghệ với năng suất chế biến nghệ tươi 300 kg/giờ; viên nang nghệ mật ong 50 hộp/ngày; nước uống nghệ nano detox 100 chai/ngày; thực hiện chuỗi liên kết trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nghệ. Qua đó, nâng cao năng lực của HTX Dịch vụ nông nghiệp Tịnh Bắc về công nghệ chế biến, maketing quảng bá sản phẩm và bán hàng; quảng bá sản phẩm trên các phương tiện thông tin địa chúng và mạng xã hội, nâng cao năng lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của HTX; chuyển giao công nghệ để triển khai xây dựng các mô hình của dự án cho kỹ thuật viên cơ sở như các quy trình trồng, chăm sóc cây nghệ, quy trình sản xuất tinh bột nghệ, quy trình sản xuất viên nang nghệ, quy trình công nghệ sản xuất nước uống nghệ nano detox; xây dựng mô hình chế biến các sản phẩm từ cây nghệ; công bố hợp quy chất lượng và xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm tinh bột nghệ và các sản phẩm được chế biến từ tinh bột nghệ trên thị trường.