Sơn Tịnh đột phá trong ứng dụng khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn

Trong những năm qua, kinh tế nông nghiệp nông thôn của huyện Sơn Tịnh có những chuyển biến tích cực. Các dự án khoa học và công nghệ của huyện đã tập trung phát huy được thế mạnh ở một số địa phương góp phần tăng thu nhập cho người nông dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện.
Dự án “Hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở xã Tịnh Bắc”
Một trong những dự án ứng dụng khoa học và công nghệ mang lại hiệu quả được nông dân hưởng ứng cao đó là dự án “Hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở xã Tịnh Bắc” được tỉnh cho triển khai thực hiện từ nhiều năm qua. Dự án đã xây dựng 4 mô hình sản xuất và bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân, đó là mô hình canh tác lúa theo hướng giảm chi phí đầu vào theo cơ cấu lúa Đông Xuân - lúa Hè Thu với quy mô 120 ha, năng suất lúa đạt bình quân 65,7 tạ/ha, lãi ròng đạt trên 16 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn so với ngoài mô hình 33%; mô hình chuyển đổi đất 2 vụ lúa sang trồng 1 vụ lúa và 1 vụ màu theo cơ cấu lúa Đông Xuân - ngô Hè Thu với quy mô 32 ha, năng suất lúa đạt bình quân 62,2 tạ/ha, năng suất ngô đạt bình quân 6,6 tấn/ha, lãi ròng đạt trên 30 triệu đồng/ha/năm, cao hơn so với ngoài mô hình 29,9%; mô hình thâm canh tổng hợp cây sắn, cây lạc với quy mô 20 ha, năng suất sắn bình quân 40,3 tấn củ tươi/ha và năng suất lạc bình quân 13,2 tạ/ha, lãi ròng trên 50 triệu đồng/ha/năm, cao hơn ngoài mô hình trên 27%; mô hình chuyển đổi đất trồng sắn năng suất thấp sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi bò thịt với quy mô 5 ha, năng suất cỏ bình quân đạt 249,4 tấn/ha/năm. Hiệu quả đem lại của dự án rất lớn, ngoài giá trị kinh tế, dự án còn làm thay đổi tư duy sản xuất truyền thống của người dân chuyển sang sản xuất áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trên đồng ruộng. 
Cũng trên lĩnh vực trồng trọt, một dự án mới được Huyện Sơn Tịnh triển khai thực hiện mang lại hiệu quả cao, giúp người dân nâng cao thu nhập đó là Dự án sản xuất ngô thương phẩm thực hiện ở 2 xã Tịnh Giang và Tịnh Đông với diện tích ngô trên 97 ha. Hiện nay, dự án đang triển khai thực hiện tốt, các xã đã thực hiện 2 vụ sản xuất ngô Đông Xuân 2017 - 2018 và Hè Thu 2018 với 483 hộ tham gia. Dự án đã hỗ trợ cho bà con 100% giống và từ 30-40% vật tư và phân bón. Hiện nay, bà con đã thu hoạch xong vụ Hè Thu 2018 năng suất đạt 74 tạ/ha, cao hơn 4 tạ/ha so với kế hoạch đề ra của dự án và cao hơn 20 tạ/ha so với diện tích ngô đại trà trên địa bàn huyện. Sản phẩm ngô của bà con được Hợp tác xã Dich vụ nông nghiệp Tịnh Đông và Tịnh Giang thu mua với giá 5.000 đồng/kg ngô hạt. Hợp tác xã Dich vụ nông nghiệp làm trung gian vận chuyển ngô bán cho công ty ở Bình Định. Cùng với các dự án đã hoạt động hiện nay, huyện Sơn Tịnh đang triển khai 11 dự án phát triển sản xuất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020. Đó là dự án chăn nuôi thâm canh bò cái lai sinh sản và bê lai chất lượng cao xã Tịnh Giang, dự án xây dựng chuỗi liên kết chăn nuôi hưu sao lấy nhung xã Tịnh Đông, dự án liên kết tổ chức sản xuất lúa giống xã Tịnh Minh, dự án chăn nuôi thâm canh bò cái lai sinh sản và bê lai chất lượng cao xã Tịnh Bắc, dự án chăn nuôi thâm canh bò cái lai sinh sản và bê lai chất lượng cao xã Tịnh Hiệp, dự án xây dựng liên kết sản phẩm dầu phụng, dự án liên kết tổ chức chăn nuôi gà thả vườn, dự án liên kết sản xuất tiêu thụ chuối lùn, dự án liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm khoai lang Nhật, dự án liên kết tổ chức sản xuất lúa giống xã Tịnh Sơn, dự án liên kết tổ chức chăn nuôi gà đồi. 
Dự án chăn nuôi thâm canh bò cái lai sinh sản và bê lai chất lượng cao
Với việc triển khai có hiệu quả các dự án ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất sẽ góp phần định hướng nhân rộng cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở địa phương, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện.
 
 
 
Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com