HĐND huyện Sơn Tịnh tổ chức thành công kỳ họp HĐND huyện lần thứ 5, khóa 11, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trong 2 ngày 19 và 20/12/2017, Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 5, khóa 11, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự kỳ họp về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Ngọc Thái – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Sơn Tịnh và các đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Sơn Tịnh. Về phía huyện có đồng chí Trần Chấn Diệp – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh; đồng chí Phạm Vinh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí  Trịnh Đình Bá – PCT HĐND huyện; đồng chí Trương Công Hòa – PCT HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Lạng – Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy. Các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện, các Uỷ viên UBND huyện. Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Trung ương và Tỉnh đóng trên địa bàn huyện; lãnh đạo các xã và các đại biểu HĐND huyện khoá 11, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Trịnh Đình Bá – Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc tại kỳ họp

Trong năm 2017, tình hình kinh tế của huyện ổn định và tiếp tục phát triển, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp giữ mức tăng trưởng; sản xuất nông lâm thủy sản cơ bản theo đúng kế hoạch, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được ổn định, lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng đúng mức và thực hiện đạt kết quả.

Đồng chí Lữ Xuân Ánh – Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 trên địa bàn huyện

Tổng giá trị sản xuất năm 2017 toàn huyện đạt hơn 3.800 tỷ đồng, đạt 100% Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, nông lâm ngư nghiệp 1.000 tỷ đồng, đạt 99,8% Nghị quyết, tăng 1,5%; công nghiệp – xây dựng 2.100 tỷ đồng, đạt 100% Nghị quyết, tăng 24,3%; thương mại – dịch vụ 645 tỷ đồng, đạt 100% Nghị quyết, tăng 8,5% so với cùng kỳ 2016. Tổng sản lượng lương thực 54.500 tấn, đạt 105% Nghị quyết. Kiên cố hóa hơn 16km kênh mương, đạt 192% Nghị quyết. Tổ chức thành công lễ công bố và đón nhận xã Tịnh Giang đạt chuẩn nông thôn mới; chỉ đạo thực hiện để 2 xã Tịnh Bắc và Tịnh Minh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (đã hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận). Triển khai hỗ trợ xi măng cho các xã làm đường giao thông nông thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng khối lượng hơn 3.300 tấn để thực hiện hơn 45km đường giao thông nông thôn. Tổng thu ngân sách hơn 158 tỷ đồng, đạt 138% Nghị quyết. Tổng chi ngân sách 432 tỷ đồng, đạt 112% Nghị quyết. Thực hiện cấp mới hơn 2.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết hơn 7.100 hồ sơ thực hiện các quyền về sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân. Chi trả kịp thời chế độ trợ cấp thường xuyên cho 5.500 đối tượng chính sách, 6.200 đối tượng bảo trợ xã hội và chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục cho 166 trường hợp với tổng kinh phí hơn 124 tỷ đồng; phân bổ kinh phí 550 triệu đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện và 1 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của tỉnh để cải thiện nhà ở cho 47 hộ gia đình người có công cách mạng. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,59%, tạo việc làm mới và tăng thêm việc làm cho 1.500 lao động. Về giáo dục, năm 2017 huyện đã phân bổ 26 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục của các trường học. Đến nay, toàn huyện có 23/37 trường đạt chuẩn quốc gia. Tổng nguồn vốn vay từ ngân hàng CSXH huyện đạt 52 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên 186 tỷ đồng, cho 7.200 hộ vay. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định, không để xảy ra điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, bảo vệ an toàn việc thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện; duy trì thực hiện nghiêm túc công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội.

Chủ tọa kỳ họp HĐND huyện lần thứ 5 khóa 11, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trong năm 2018, huyện Sơn Tịnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,2%. Tổng giá trị sản xuất đạt 4.200 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách hơn 89 tỷ đồng, tổng chi ngân sách hơn 378 tỷ đồng, sản lượng lương thực có hạt hơn 51.000 tấn, bê tông hóa 11,6 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa hơn 10 km kênh mương; giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,8%. Tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có 02 xã Tịnh Sơn và Tịnh Trà về đích nông thôn mới, nâng số tiêu chí nông thôn mới bình quân/xã lên 15 tiêu chí. Đặc biệt, tập trung hoàn thành đưa vào sử dụng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện và tiếp tục thi công xây dựng các công trình thuộc Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh mới.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã nghe UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ xây dựng cơ bản năm 2018; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri cuối năm 2017.

Đồng chí Tạ Công Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết ý kiến của cử tri

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã chất vấn đối với lãnh đạo huyện và kiến nghị các vấn đề đối với cấp trên về các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch UBND xã Tịnh Sơn chất vấn tại kỳ họp

Đồng chí Phạm Vinh – Chủ tịch UBND huyện trả lời chất vấn tại kỳ họp

Tại kỳ họp, lãnh đạo huyện đã giải trình một số vấn đề, kiến nghị của các đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo các xã đã nêu.

Đồng chí Trần Chấn Diệp – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trần Chấn Diệp – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của huyện trong năm 2017. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian đến các xã cần tạo điều kiện cho các hợp tác xã phát triển, để hợp tác xã có khả năng phát triển các ngành nghề dịch vụ. Các xã cần khai thác tốt các nguồn thu tại địa phương để có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2018, các cơ quan của huyện sẽ chuyển đến làm việc tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới, vì vậy yêu cầu các cơ quan của huyện cần chuẩn bị chu đáo kế hoạch để tổ chức thực hiện, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến mọi giao dịch hành chính của tổ chức và công dân.

Thư ký kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Thái; miễn nhiệm thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Tấn Tài; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Tạ Công Dũng; miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh khóa 11, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Văn Vân vì lý do các đồng chí trên được điều động, luân chuyển đến các vị trí công tác khác; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện đối với bà Tôn Thị Bích Khuê – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

Đồng chí Lê Quốc Nhã – Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thư ký kỳ họp thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản và các vấn đề quan trọng ở địa phương

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp

Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Sơn Tịnh khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành các nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra.

 
 
Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com