Xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng

Cùng với đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, những năm qua, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích đất canh tác, nâng cao thu nhập cho người dân.

Toàn xã Tịnh hiệp hiện có 3.582 diện tích đất tự nhiên, trong đó có 734 ha đất sản xuất lúa, 1.097 ha đất lâm nghiệp. Những năm qua, xã Tịnh Hiệp đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích đất canh tác, nâng cao thu nhập cho người dân. Sản lượng lương thực bình quân đầu người ở xã hiện nay đạt 670 kg/người/năm. Trước đây sản xuất nông nghiệp của người dân nơi đây rất lạc hậu, manh mún nhỏ lẻ, sản xuất lúa 1 vụ chỉ chờ nước trời, nhưng giờ đây người dân xã Tịnh Hiệp đã áp dụng các kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất tập trung, hàng hoá. Đặc biệt, xã đã thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng chuyển dần số diện tích cây lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như lạc, mía, rau đậu các loại. Diện tích lúa được quy hoạch, đầu tư có quy mô từ giống, kỹ thuật, sản xuất liên kết nên năng suất lúa bình quân hàng năm đạt từ 55 - 60 tạ/ha, có nơi đạt 65 - 70 tạ/ha. Giá trị cây lâm nghiệp hàng năm cho thu hoạch hơn 6 tỷ đồng.

Đồng Ruộng Vườn, thôn Phú Sơn được bà con chuyển từ trồng lúa 1 vụ sang trồng mía

Ở thôn Phú Sơn, để đưa nền kinh tế nông nghiệp ở địa phương phát triển đạt hiệu quả, cấp ủy, ban thôn đã xin chủ trương chuyển đổi một số cánh đồng lúa thiếu nước tưới sang trồng mía, đậu phụng, ngô, hiệu quả kinh tế cao hơn 1,5 đến 2 lần trồng lúa. Ngoài sản xuất các loại cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày, trên các cánh rừng ở Hố Tre, Hòn Bắp, Hòn Voi, Rừng Miếu, Núi Sim, Rừng Dông, Hòn Rồng… bà con cũng tích cực đầu tư chăm sóc cây lâm nghiệp theo hướng hàng hóa hiệu quả.

Cánh đồng Gốc Tre, thôn Xuân Hòa được địa phương thực hiện dồn điền đổi thửa

Nằm về phía Tây Nam của xã, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền xã, thôn Xuân Hoà đã vận động nhân dân tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện các cánh đồng giống năng suất cao, chuyển diện tích lúa kém hiệu quả đưa các loại cây có giống tốt vào sản xuất như bắp, mì, mía, lạc, rau màu, nhờ đó năng xuất lúa hiện nay đạt bình quân 62 tạ/ha, nhiều cánh đồng giống ở Xuân Hoà đạt trên 80 tạ/ha. Lương thực bình quân đầu người đạt 630 kg/người/năm. Hiện nay, thôn còn thực hiện công tác dồn điền đổi thửa ở Đồng Gốc Tre trên 17 ha, trong vụ Đông Xuân 2017 - 2018 người dân sẽ bước vào sản xuất lúa, chủ yếu theo mô hình liên kết với doanh nghiệp để tăng hiệu quả kinh tế.