Chuyển biến trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở huyện Sơn Tịnh

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của nhân dân có vai trò quan trọng, những năm qua, huyện Sơn Tịnh luôn chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ này góp phần bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển. Đây còn là kênh thông tin giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền huyện sát với tình hình thực tiễn.

Ban Tiếp công dân huyện tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huyện Sơn Tịnh đã quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; tiếp nhận, phân loại xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã; chỉ đạo, đôn đốc các xã thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân tại cơ sở.

Để tạo thuận lợi cho công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, huyện đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho Ban Tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến các xã. Địa điểm tiếp công dân được bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết. Phân công thành viên Ban Tiếp công dân trực tất cả các ngày hành chính trong tuần tiếp nhận xử lý kịp thời 100% các đơn thư của công dân. Các kiến nghị, phản ánh của công dân được cán bộ tiếp công dân tổng hợp hàng ngày, hàng tuần báo cáo UBND huyện để chỉ đạo các ngành, xã tập trung giải quyết. Thực hiện việc đổi mới công tác tiếp công dân, huyện Sơn Tịnh đã chỉ đạo các xã, Ban Tiếp công dân và các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra và tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng thời, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Do vậy, nhiều vụ khiếu nại được giải quyết, hòa giải từ khi mới phát sinh ở cơ sở và một số vụ việc phức tạp được huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét giải quyết dứt điểm, bảo đảm theo đúng quy định của Luật khiếu nại tố cáo.

Từ đầu năm 2017 đến nay, UBND huyện đã tiếp 186 lượt/194 người, trong đó lãnh đạo UBND huyện tiếp định kỳ 12/14 người, tiếp thường xuyên 174 lượt/180 người. Nội dung qua tiếp công dân chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do bị ảnh hưởng bởi các dự án; kiến nghị thu hồi đất do không sản xuất được do việc thi công các công trình gây ảnh hưởng đến các hộ dân và hỗ trợ do việc thi công các công trình; kiến nghị giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định; yêu cầu giải quyết việc tranh chấp đất đai. Tổng số đơn tiếp nhận của huyện là 269 đơn/235 vụ, Chủ tịch UBND huyện đã xử lý đơn của công dân kịp thời, đúng quy định, không để tồn đọng kéo dài. Đơn không đủ điều kiện xem xét, xử lý đơn lưu là 15 đơn/13 vụ; trả lời và hướng dẫn công dân là 13 đơn/05vụ, chuyển các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 160 đơn/137 vụ, chuyển UBND các xã giải quyết 67 đơn/66 vụ; thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyệnlà 22 đơn/22 vụ, đến nay, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo giải quyết xong 16 đơn/16 vụ, còn lại 06 đơn/06 vụ đang chỉ đạo thẩm tra, xác minh để giải quyết theo quy định.

Việc tiếp công dân của lãnh đạo từ huyện đến cơ sở đã đi vào nền nếp, tạo thuận lợi cho người dân, góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ giữa đại biểu dân cử với cử tri và giữa chính quyền với nhân dân, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương. Đặc biệt, những vụ việc khiếu nại tố cáo có tính chất phức tạp được giải quyết dứt điểm.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong thời gian tới Huyện ủy - UBND huyện Sơn Tịnh sẽ tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền; chú trọng tổ chức việc đối thoại và giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại tố cáo ngay ở cơ sở khi mới phát sinh, nhằm hạn chế khiếu nại tố cáo đông người, vượt cấp; thường xuyên  thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm; công khai, minh bạch quy trình thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật, nhất là trên các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu kiện của công dân như đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách. 

Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com