Xã Tịnh Giang tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sáng ngày 20/5/2015, xã Tịnh Giang tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự đại hội có đồng chí Võ Văn Hào - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trịnh Đình Bá - Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lữ Xuân Ánh - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Quang cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2020, tổng giá trị sản xuất của xã Tịnh Giang đạt 184 tỷ đồng; trong đó: nông lâm nghiệp đạt 54,5 tỷ đồng, công nghiệp xây dựng đạt 70 tỷ đồng, thương mại dịch vụ đạt gần 60 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm bình quân 13,5%; thu nhập bình quân đầu người 23,7 triệu đồng/người/năm; sản lượng lương thực quy thóc bình quân hằng năm đạt 3.099 tấn. Toàn xã đã bê tông hóa 8,37 km đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa 11,9 km kênh mương nội đồng. Số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh 80%; 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6,3%; 92% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 15/15 khu dân cư văn hóa, 5/5 thôn văn hóa. Đến nay, xã Tịnh Giang đã đạt 12/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, còn lại 7 tiêu chí sẽ tiếp tục hoàn thành trong thời gian đến. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Tịnh Giang tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, đầu tư sản xuất hàng hóa có chất lượng có giá trị kinh tế cao, kết hợp chặt chẽ giữa nông nghiệp với các ngành nghề khác. Phấn đấu đến năm 2020, tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt 343 tỷ đồng; giá trị sản xuất bình quân đầu người 42 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5%; thực hiện bê tông giao thông nông thôn 2 km và kiên cố hóa kênh mương nội đồng 3 km; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa 90%; xây dựng xã vững mạnh về an ninh quốc phòng. Thực hiện chuyển đối cơ cấu cây trồng vật nuôi, giữ vững diện tích sản xuất lúa, sản xuất rau sạch ở Nà Láng, tăng cường mở rộng chăn nuôi bò lai đạt 75% trên tổng đàn. Đầu tư nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao hiệu quả 2 trang trại và xây dựng mới từ 1 đến 2 trang trại. Phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí chưa đạt trong xây dựng nông thôn mới gồm: giao thông, thủy lợi, trường học, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường, an ninh trật tự, hệ thống chính trị.

Tại đại hội, xã Tịnh Giang đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 14 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu ra đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020.