Liên đoàn Lao động huyện chăm lo đời sống cho công nhân viên chức lao động

Trong 5 năm (2010-2015), LĐLĐ huyện và các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Sơn Tịnh tích cực tham gia cùng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác xã hội như: giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện. Vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động đóng góp phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng. Đến nay, đã có 58 Mẹ Việt Nam Anh hùng được phụng dưỡng với mức 500 ngàn đồng/tháng/mẹ. Xây dựng mới 1 nhà ở cho giáo viên chưa có nhà ở nằm vùng lũ lụt từ nguồn hỗ trợ Quỹ Tấm lòng vàng, với số tiền 40 triệu đồng. 

Hỗ trợ 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho 1 học sinh bị bệnh tim bẩm sinh. Ngoài ra, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia đóng góp hàng trăm triệu đồng cho Quỹ “Ngày vì người nghèo” , “Đền ơn đáp nghĩa”, “Bảo trợ trẻ em”, “Ngân hàng bò”. Đóng góp hỗ trợ “Ngư dân bám biển”, “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, và đóng góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Xây dựng và sửa chữa 5 nhà ở cho công nhân viên chức lao động nhà ở còn tạm bợ, chưa có nhà ở hoặc ở chung với cha mẹ, tổng số tiền 140 triệu đồng từ “Quỹ Mái ấm Công đoàn”.