Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên

Sáng ngày 02/4/2014, Hội đồng đội huyện Sơn Tịnh phối hợp với Liên đội Trường Tiểu học số 2 Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh tổ chức ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên năm học 2014 - 2015.

Các em tham gia phần thi rung chuông vàng

Tham dự ngày hội có 268 học sinh của 3 khối lớp 3, 4, 5 đại diện 447 học sinh của Trường tiểu học số 2 Tịnh Phong. Tại ngày hội, các em đã được thể hiện tài năng của minh qua phần thi các chuyên hiệu như: rung chuông vàng, cướp cờ, nghệ sĩ nhỏ tuổi, nghi thức đội viên... Kết thúc ngày hội, nhà trường đã trao giấy công nhận cho 174 đội viên hoàn thành các chuyên hiệu trong chương trình rèn luyện đội viên hạng măng non cho khối lớp 4, 5 và trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn luyện dự bị đội viên cho 94 học sinh lớp 3. Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên tạo ra sân chơi bổ ích cho các em học sinh, tạo cơ hội cho các em giao lưu học hỏi cùng tiến bộ. Đồng thời, nâng cao hiệu quả việc triển khai và thực hiện chương trình rèn luyện đội viên gắn với việc kiểm tra, đánh giá công nhận các chuyên hiệu.