Sơn Tịnh khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019

Sáng ngày 11/11/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019.
Quang cảnh lớp bồi dưỡng
Trong thời gian 8 ngày học tập từ ngày 11-20/11/2019, có 50 các học viên đến từ các chi, đảng bộ trong huyện sẽ được học tập 9 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế, xã hội của đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Xây dựng đảng về đạo đức. Qua lớp học, giúp các đảng viên mới xây dựng kế hoạch, tích cực phấn đấu rèn luyện phẩm chất, đạo đức, biết vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.            
Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng.
 
 
 
Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com