Đoàn giám sát HĐND huyện Sơn Tịnh giám sát công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sơn Tịnh

Ngày 07/11/2019, Đoàn giám sát HĐND huyện do đồng chí Trịnh Đình Bá - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn giám sát tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh huyện Sơn Tịnh về thực hiện công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện giai đoạn 3 năm, từ năm 2016 - 2018.  
Quang cảnh buổi giám sát
Tại buổi giám sát, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh huyện Sơn Tịnh báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kết quả thực hiện hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện giai đoạn 3 năm, từ năm 2016 - 2018. Trong 3 năm, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện công tác công khai kế hoạch sử dụng đất của huyện được UBND tỉnh phê duyệt. Nội dung kế hoạch sử dụng đất mỗi năm đều được treo công khai tại trụ sở UBND huyện và UBND xã. File mềm bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm, báo cáo thuyết minh tổng hợp, Quyết định của UBND tỉnh được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của huyện. Năm 2016 chỉ tiêu huyện giao 1.500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kết quả đã cấp trên 2.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt trên 135%, diện tích cấp trên 312 ha; Năm 2017, chỉ tiêu huyện giao 1.500 giấy, kết quả đã cấp trên 2.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt trên 134%, diện tích cấp trên 391 ha; Năm 2018 chỉ tiêu huyện giao 1.500 giấy, kết quả đã cấp 1.986 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt trên 132%, diện tích cấp trên 470 ha. Trong 3 năm, thực hiện chuyển diện tích mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân tỉnh giao trên 42 ha. Diện tích thực hiện chuyển mục đích trên 187 ngàn mét vuông, với trên 18 ha, với 442 hồ sơ, đạt trên 43% kế hoạch. Trong 3 năm, Văn Phòng đăng ký đất đai Quảng Ngãi, Chi nhánh Sơn Tịnh đã giải quyết trên 21 ngàn hồ sơ các loại gồm cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận, tách hợp thửa đất, chuyển mục đích sử dụng đất có xin phép, xác định lại diện tích đất ở, đăng ký biến động về quyền sử dụng. 
Tại buổi giám sát, các đại biểu cũng ghi nhận những kết quả đạt được kết quả thực hiện công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kết quả thực hiện hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện giai đoạn 3 năm, từ năm 2016 - 2018. Nêu lên những tồn tại, hạn chế về thực hiện công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Đó là, chất lượng của việc lập kế hoạch chưa đáp ứng với yêu cầu đặt ra. Việc phê duyệt quy hoạch của cấp có thẩm quyền còn chậm không đảm bảo thời gian theo luật định. Đất xâm canh chưa cấp giấy chứng nhận còn nhiều. Một số thủ tục hành chính của người sử dụng đất giải quyết trễ hẹn, trả kết quả cho người sử dụng đất trể so với quy định. Lãnh đạo Chi nhánh chỉ đạo chưa sâu sát trong công tác đôn đốc chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính dẫn đến hồ sơ trễ hẹn và kéo dài gây bức xúc trong dư luận. Tại buổi giám sát, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiến nghị UBND tỉnh quan tâm sớm phê duyệt sản phẩm quy hoạch sử dụng đất của huyện khi hồ sơ hoàn thiện đầy đủ và kịp thời phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất. Đồng thời, sớm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm ngay từ đầu năm của kế hoạch để đảm bảo đủ điều kiện thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ kịp thời triển khai các công tác đầu tư của dự án, đảm bảo tiến độ đề ra. 
Những ngày tới, Đoàn giám sát HĐND huyện tiếp tục kiểm tra hồ sơ của 2 đơn vị về thực hiện công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kết quả thực hiện hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện. Tổ chức giám sát ở hiện trường tại các địa phương có các dự án phát triển trên địa bàn huyện. 
 
 
 
Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com