Đảng bộ huyện Sơn Tịnh chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chủ điểm hằng quý

Đảng bộ huyện Sơn Tịnh hiện có 48 chi, đảng bộ trực thuộc với trên 2.880 đảng viên. Nhằm tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua,  Huyện ủy Sơn Tịnh đã triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về tổ chức học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, hàng năm triển khai tổ chức sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chủ điểm hằng quý. Qua các đợt sinh hoạt, đã nâng cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách của người cán bộ, đảng viên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên ở xã Tịnh Phong
Bắt đầu triển khai chuyên đề theo nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 5 hướng dẫn để chỉ đạo tổ chức thực hiện việc sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chủ điểm theo từng quý; đồng thời, thành lập các Tổ giám sát do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng trực tiếp dự và giám sát việc sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt theo chủ điểm tại một số tổ chức cơ sở đảng . Trong đó, Quý I, chủ điểm “Thực hành phong cách làm việc Hồ chí Minh”; Quý II, chủ điểm “Xây dựng Đảng về đạo đức”; Quý III, chủ điểm “Thương binh, liệt sỹ trong tư tưởng và tình cảm của Bác Hồ”; Quý IV, chủ điểm “Nhớ mãi ơn Người”.  Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 2 hướng dẫn và 3 công văn về tổ chức sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt theo chủ điểm; thành lập các Tổ giám sát dự và giám sát việc sinh hoạt hoạt tại các tổ chức đảng. Trong đó, Quý I, chủ điểm “Thực hành phong cách dân chủ”; Quý II, chủ điểm “Thực hành phong cách quần chúng"; Quý III, chủ điểm “Thực hành phong cách nêu gương”; Quý IV, chủ điểm “Thực hành các nguyên tắc trong tổ chức sinh hoạt Đảng”.  Năm 2019 , Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 3 hướng dẫn và 2 công văn về tổ chức sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chủ điểm theo từng quý; thành lập các Tổ giám sát dự và giám sát việc sinh hoạt tại các tổ chức đảng. Trong đó, Quý I, đối với chi bộ cơ quan, trường học, chủ điểm “Tập trung giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân”. Đối với chi bộ nông thôn, chủ điểm “Lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân”; Quý II, chủ điểm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Quý III, chủ điểm “Chăm lo đời sống của nhân dân, gia đình chính sách và các đối tượng xã hội” gắn với sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt theo chủ điểm ở các chi bộ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu về hình thức và nội dung theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy. Số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ, có sự đầu tư, nghiên cứu kỹ về nội dung sinh hoạt; một số chi, đảng bộ còn sử dụng tài liệu mở rộng để phục vụ các đợt sinh hoạt thêm phong phú như mở tài liệu, phóng sự hoặc chiếu phim lịch sử; một số chi bộ có sự đổi mới trong công tác triển khai, sử dụng công nghệ thông tin trong truyền đạt nội dung. Trong sinh hoạt, nhiều cán bộ, đảng viên tham gia ý kiến sôi nổi; nhiều ý kiến có chất lượng, phù hợp với thực tế và đặc điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương và nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, đồng thời liên hệ với bản thân, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt hơn. Nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức mở rộng cho cán bộ, công chức cùng tham dự sinh hoạt. Cuối buổi sinh hoạt, chủ trì hội nghị kết luận, ban hành Nghị quyết chi bộ đề ra những nhiệm vụ cụ thể để cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, mà việc triển khai học tập Chỉ thị 05 theo các chuyên đề chủ điểm từ năm 2017 đến nay trên địa bàn huyện Sơn Tịnh đã đạt kết quả tích cực. Hàng năm, tỷ lệ đảng viên, cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, ban, ngành chưa phải là đảng viên tham gia học tập trên 97% . Đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều tự giác viết cam kết nghiêm túc, sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và chức trách nhiệm vụ được giao.  Với việc quán triệt sâu rộng các chuyên đề và chủ điểm hàng quí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của Chuyên đề, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
 
 
 
Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com