HĐND huyện Sơn Tịnh giám sát tình hình thu - chi ngân sách tại xã Tịnh Bình

Sáng ngày 11/6/2019, Đoàn giám sát HĐND huyện Sơn Tịnh do đồng chí Trương Công Hòa – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã về giám sát kết quả thực hiện quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại xã Tịnh Bình trong 3 năm 2016 – 2018. 
Quang cảnh buổi làm việc
Trong 3 năm (2016 – 2018) tình hình quản lý sử dụng ngân sách trên địa bàn xã Tịnh Bình đảm bảo cân đối nguồn thu chi cho hoạt động thường xuyên của địa phương. Nhờ sự hướng dẫn của cấp trên cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của cấp ủy, chính quyền, giám sát của HĐND và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị nên công tác thu - chi ngân sách hàng năm của xã có nhiều thuận lợi. Công tác thu hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra. Nhiệm vụ chi ngân sách tăng cao so với dự toán đầu năm, nhưng đã kịp thời bổ sung nên thực hiện chi đảm bảo theo dự toán và đúng quy định. Trong đó, năm 2016 nguồn thu ngân sách xã hưởng đạt hơn 6,5 tỷ đồng, gồm thu các khoản thuế hơn 138 triệu, thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên hơn 4,6 tỷ đồng, các khoản thu khác tại địa phương hơn 573 triệu đồng; tổng chi ngân sách hơn 6,4 tỷ đồng. Năm 2017, nguồn thu ngân sách xã được hưởng hơn 8,9 tỷ đồng, gồm thu các khoản thuế hơn 232 triệu, thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên hơn 7,2 tỷ đồng, các khoản thu khác tại địa phương hơn 329 triệu đồng…; tổng chi ngân sách hơn 8,3 tỷ đồng. Năm 2018, nguồn thu ngân sách xã hưởng hơn 10,5 tỷ đồng, gồm thu các khoản thuế hơn 270 triệu, thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên hơn 8,4 tỷ đồng, các khoản thu khác tại địa phương hơn 166 triệu đồng…; tổng chi ngân sách hơn 9,8 tỷ đồng.
Tất cả các khoản thu tại địa phương đều sử dụng biên lai thu tài chính. Hằng năm khi quyết toán ngân sách, xã tổng hợp toàn bộ biên lai sử dụng trong năm và biên lai còn lại chưa sử dụng báo cáo cơ quan tài chính cấp trên. 
Tại buổi giám sát, UBND xã Tịnh Bình đã nêu ra một số khó khăn trong công tác quản lý thu - chi ngân sách, vẫn còn một số khoản thu chưa đạt tỷ lệ cao như: Thu đấu giá quyền sử dụng đất, thu thuế ngoài quốc doanh và các khoản vận động thu đóng góp trong nhân dân; ý thức chấp hành của người dân trong việc nộp thuế vẫn còn thấp, một bộ phận người dân còn chây ỳ, trốn tránh nghĩa vụ; phân bổ định mức chi của một số nội dung chưa đảm bảo theo nhiệm vụ chi của địa phương. Do đó, UBND xã Tịnh Bình đề nghị cấp trên xem xét, phân bổ định mức chi một số nội dung như chi quốc phòng, chi đảm bảo xã hội, chi hoạt động của HĐND xã và tỷ lệ % chi khác phù hợp hơn để địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mình. 
Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trương Công Hòa – Phó Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác thu - chi ngân sách của xã Tịnh Bình. Những ý kiến kiến nghị của lãnh đạo UBND và các Hội, đoàn thể xã sẽ được ghi nhận và phản ảnh đến các ngành, Hội đoàn thể liên quan để xem xét, kiến nghị giải quyết./. 
 
 
 
 
Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com