Sơn Tịnh hoàn thành Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp cơ sở

Thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến nay, 100% xã trên địa bàn huyện đã hoàn thành đại hội MTTQ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội đã diễn ra đúng nguyên tắc, quy trình và đảm bảo thời gian theo quy định. Đại hội đã bầu ra ủy viên ủy ban, Ban Thường trực và chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch đúng theo đề án nhân sự đã xây dựng. 
Ông Huỳnh Văn Tịnh - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội MTTQ xã Tịnh Minh
Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/02/2019, 11/11 xã ở huyện Sơn Tịnh đã tổ chức thành công đại hội đại biểu MTTQ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tịnh Bắc được huyện chọn làm xã điểm tổ chức đại hội để rút kinh nghiệm. Đại hội đã diễn ra dân chủ, đánh giá được vai trò của mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới thiết thực, nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. MTTQ các xã cũng đề ra được các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, gắn liền với các hoạt động của mặt trận cũng như các chương trình hành động của địa phương, góp phần phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Các đại hội cơ sở đều đảm bảo tốt các trình tự, nguyên tắc, thủ tục trước, trong và sau đại hội; công tác nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình. 11/11 mặt trận các xã tiến hành hiệp thương cử 400 đại biểu vào ủy viên UBMTTQ Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trong đó, có 8 đại biểu tái đắc cử chức chủ tịch, 3 đại biểu cơ cấu mới vào chức chủ tịch; 3/11 xã là Tịnh Giang, Tịnh Hà, Tịnh Minh có Phó Bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch Mặt trận xã. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và hệ thống chính trị về đường lối chiến lược của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và vai trò của MTTQ Việt Nam. 
Sau đại hội MTTQ cấp xã, MTTQ huyện Sơn Tịnh tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra ban thường trực ủy ban MTTQ cấp xã trong việc xây dựng các quy chế và chương trình hành động của ủy ban MTTQ và ban thường trực; chỉ đạo MTTQ cấp cơ sở cụ thể hóa nghị quyết và chương trình hành động của đại hội thành chương trình, nhiệm vụ công tác hàng năm và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2019; xây dựng và hướng dẫn chỉ đạo phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 .
UBMTTQVN xã Tịnh Đông nhiệm kỳ 2019 - 2024
Hiện nay, UBMTTQ Việt Nam huyện Sơn Tịnh đang tập trung rà soát, chuẩn bị tốt văn kiện và các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2019.
 
 
Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh. Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân huyện Sơn Tịnh.
Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842632; Fax: 0255 3842632; Email: bbt.website.sontinh @gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 19/02/2014. Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử huyện Sơn Tịnh' hoặc 'sontinh.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
Designed by congtyviettin.com