HĐND xã Tịnh Trà tổ chức kỳ họp bất thường nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 12/6/2018, HĐND xã Tịnh Trà tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường khóa 12 nhiệm kỳ 2016 – 2021 để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự kỳ họp có đồng chí Trịnh Đình Bá – Phó chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lữ Xuân Ánh – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tham dự kỳ họp có 19 đại biểu hội đồng nhân dân xã Tịnh Trà nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tại kỳ họp, thường trực HĐND xã đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh đại biểu HĐND xã đối với ông Nguyễn Thanh Quang do chuyển công tác; thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã đối với ông Võ Ngọc Dũng và chuyển sang làm công tác Tư pháp - Hộ tịch. Cũng tại kỳ họp, HĐND xã Tịnh Trà đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã đối với bà Nguyễn Thị Lợi sinh năm 1984. Với 100% phiếu bầu đồng ý, bà Nguyễn Thị Lợi công chức Văn hóa - Xã hội xã đã được HĐND xã bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã Tịnh Trà khóa 12, nhiệm kỳ 2016 – 2021.