Sơn Tịnh nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật

Từ năm 2010 đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã được các cấp, ngành, địa phương trong huyện Sơn Tịnh tổ chức thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, ý nghĩa, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Thi vẽ tranh về Luật giao thông

Xác định phổ biến giáo dục pháp luật là bộ phận quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, những năm qua Phòng Tư pháp huyện Sơn Tịnh tích cực phát huy vai trò tham mưu cho Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật huyện chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch đăng ký chủ đề tuyên truyền. Trên cơ sở đó tổ chức các chiến dịch ra quân tuyên truyền pháp luật. Việc tuyên truyền cũng được mở rộng đến nhiều đối tượng, nhiều địa bàn với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Từ năm 2010 đến năm 2013, cấp huyện có 21 thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật và 19 báo cáo viên pháp luật; cấp xã có 36 báo cáo viên pháp luật và 126 tuyên truyền viên pháp luật; 106 tổ hòa giải, với 1.044 hòa giải viên; 6 câu lạc bộ pháp luật; 21 tủ sách pháp luật, với trên 2.900 đầu sách pháp luật các loại. Từ ngày 1/4/2014, huyện Sơn Tịnh còn 11 xã, với 62 tổ hòa giải, 524 hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật; 11 tủ sách pháp luật, với trên 1.200 đầu sách pháp luật các loại. Các tổ hòa giải cơ sở đã hòa giải thành công 1.015 vụ việc tiếp nhận, góp phần vào việc tuyên truyền ý thức pháp luật và ổn định an ninh chính trị ở cơ sở. Để làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, huyện Sơn Tịnh đã chú trọng và tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến, đồng thời giáo dục sâu rộng về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội. Huyện Sơn Tịnh đã xây dựng các kế hoạch triển khai Quyết định số 409 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 về tăng cường công tác giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Triển khai thực hiện thành công 2 đợt sinh hoạt chính trị về lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trên địa bàn huyện, với trên 2.000 ý kiến tham gia của cán bộ và nhân dân. Trong 5 năm, từ năm 2010 đến nay, UBND huyện đã tổ chức 21 cuộc hội nghị phổ biến pháp luật cho trên 4.200 lượt cán bộ tham dự; các ngành, đoàn thể đã tổ chức 30 lần hội nghị triển khai các luật, pháp lệnh và Nghị định cho cán bộ, hội viên cơ sở; cấp phát 3.550 tập tài liệu và trên 10.000 tờ tìm hiểu pháp luật; phát sóng 94 chuyên mục tìm hiểu pháp luật; tổ chức 9 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, với tổng số trên 3.000 người tham gia. Cấp xã đã triển khai 317 cuộc tuyên truyền luật và các văn bản thi hành luật cho trên 93.268 lượt người tham gia; cấp phát trên 9.000 tài liệu tuyên truyền pháp luật; biên tập và phát sóng trên đài truyền thanh xã 489 chương trình về tuyên truyền pháp luật; tổ chức 23 hội thi tìm hiểu pháp luật cơ sở. Hoạt động của các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình mới. Với những việc làm thiết thực, cụ thể, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và người dân trong toàn huyện. Đây là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự trị an.