Sơn Tịnh tăng cường công tác tuyên truyền tác hại của ma túy

Thời gian qua, huyện Sơn Tịnh đã tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về tham gia phòng chống tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với cuộc vận động phòng, chống ma túy, mại dâm ở từng gia đình, nhà trường, xã hội, trọng điểm là phát động quần chúng xây dựng xã văn hóa không có tệ nạn ma túy, mại dâm. 
Huyện Sơn Tịnh đã tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân, học sinh tham gia phòng, chống ma túy dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng xã và đối tượng cụ thể; tuyên truyền sâu rộng về tác hại của ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp, tập trung vào các đối tượng nguy cơ cao, thanh, thiếu niên; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy, nhấn mạnh vai trò của cộng đồng, gia đình, trường học và toàn xã hội trong công tác phòng chống ma túy; tác hại của ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng; thực trạng, nguyên nhân phát sinh, tồn tại và xu hướng phát triển của tệ nạn ma túy, các vụ việc liên quan đến ma túy xảy ra tại địa bàn. Qua đó nhằm vận động học sinh, nhân dân tham gia phong trào phát hiện, tố giác tội phạm ma túy và giúp đỡ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng; kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt trong đấu tranh chống tội phạm ma túy, cai nghiện. 
Từ đầu năm 2019 đến nay, Công an huyện đã phối hợp với Trường THPT Ba Gia, Trường THCS Tịnh Giang, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức tuyên truyền về phòng chống ma túy cho hơn 2.100 lượt giáo viên, học sinh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tuyên truyền học tập lồng ghép cho hơn 1.200 lượt tổ với hơn 6.400 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham dự. Bên cạnh đó, hàng năm hội phụ nữ các cấp vận động chị em đăng ký thực hiện phong trào phòng chống tệ nạn xã hội từ gia đình với hơn 23.200 hộ đăng ký. Các khu dân cư tại 5 thôn gồm: thôn Hội Đức, thôn Vĩnh Tuy xã Tịnh Hiệp, thôn Minh Trung xã Tịnh Minh, thôn Phú Thành, thôn Trà Bình xã Tịnh Trà đã phối hợp tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy và tác hại của ma túy với 770 lượt người tham dự. Đoàn thanh niên 2 xã Tịnh Hà, Tịnh Thọ tổ chức tuyên truyền về phòng chống ma túy cho 550 đoàn viên, thanh niên tham dự. Tại các buổi tuyên truyền, Công an huyện đã nêu lên thực trạng nhiều loại ma túy tổng hợp như: ma túy đá, thuốc lắc, cỏ, ke, cần sa, bóng cười... đang xuất hiện ngày càng nhiều ngay xung quanh các trường học, đe dọa đến các em học sinh. Nhiều em chưa có hiểu biết đầy đủ về tác hại của ma túy nên bị bạn bè dụ dỗ, lôi kéo vào con đường sử dụng, buôn bán các loại ma túy. Qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về công tác phòng chống ma tuý, nhận biết về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma tuý; từ đó, nêu cao cảnh giác, tích cực tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác các hoạt động của tội phạm ma tuý nhằm phát huy trách nhiệm của toàn cộng đồng cùng chung tay tham gia phòng chống ma tuý học đường. 
Cùng với sự nỗ lực của các cấp các ngành, để ngăn chặn con em không bị lôi kéo vào ma tuý, các bậc phụ huyng cần nhắc nhở, giáo dục con em không cho con em mình chơi thân, tiếp xúc với những em bỏ học, những người có biểu hiện nghiện hút ma tuý. Giáo dục thông qua sách báo, phim ảnh; băng hình, giải thích… với con em mình và trẻ xung quanh. Quản lý chặt chẽ các quá trình học tập chính khoá, học thêm, vui chơi ngoài giờ, quan hệ với bạn bè, sử dụng tiền./.