Huyện đoàn Sơn Tịnh tổ chức Chương trình Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2019

Sáng ngày 23/9/2019, Huyện đoàn Sơn Tịnh tổ chức Chương trình Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2019.
Học sinh trường THPT Trương Định thi xé dán tranh với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và đi xe mô tô, xe máy”
Tại chương trình ngày hội, có hơn 400 học sinh trường THPT Trương Định đã được tuyên truyền, phổ biến Luật an toàn giao thông, đồng thời học sinh còn được tham gia thi tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông thông qua phương thức trắc nghiệm, trả lời nhanh; thi xé dán tranh với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và đi xe mô tô, xe máy”. 
Hoạt động này nhằm hưởng ứng tháng cao điểm vì an toàn giao thông năm 2019, giúp nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên và học sinh đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.