Sơn Tịnh hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn an ninh thông tin cho người sử dụng năm 2019

Sáng ngày 13/9/2019, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn an ninh thông tin cho người sử dụng năm 2019. 
Quang cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên truyền đạt nội dung 6 chuyên đề gồm: Những kiến thức cơ bản về an toàn thông tin, các kỹ thuật tấn công cơ bản trên mạng, các giải pháp phòng chống cơ bản, an toàn thông tin cho người dùng, ảnh hưởng về sự mất an toàn thông tin, vai trò của cá nhân, tổ chức đối với an toàn thông tin. Thông qua buổi tập huấn, các đại biểu được cung cấp những kiến thức cơ bản, thông tin thiết thực về các biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu nguy cơ mất an toàn an ninh thông tin; các kỹ năng tấn công của tin tặc, phát hiện và nhận diện các nguy cơ tấn công, bảo vệ  các thông tin cá nhân khỏi bị đánh cắp để nâng cao nhận thức trong an toàn thông tin và bảo vệ an ninh mạng.